Konferencja podzielona była na trzy panele; wystąpienia , referaty oraz dyskusja. Wśród prelegentów w pierwszej części znaleźli się, Witold Boguta -prezes Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw, Mirosław Maliszewski - Prezes Związku sadowników Rzeczpospolitej Polskiej, Dariusz Goszczyńskki- MRiRW- Mechanizmy wsparcia promocji polskich jabłek za granicą Mirosław Korzeniowski - Projekty „Food Chain" i „Grunt to bezpieczeństwo" jako przykłady działań Bayer Cropscience na rzecz produkcji i promocji i promocji owoców oraz Agnieszka Egbress Timac Agro Polska - znaczenie jakości jabłek w eksporcie. Konferencję otwierał prof. Franciszek Adamicki- dyrektor Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach.

Prelegenci poruszali zagadnienia dotyczące dywersyfikacji rynków zbytu, poprawy jakości produkowanych owoców oraz projektów promocyjnych których celem jest promowanie polskich owoców na rynkach zagranicznych a także rolę jaką odgrywają grupy i organizacje producentów.

O dywersyfikacji rynków zbytu oraz różnych akcjach promocyjnych mówił Prezes ZSRP Mirosław Maliszewski. Wg Maliszewskiego konieczne jest zdobywanie nowych rynków zbytu ponieważ w Polsce rośnie produkcja owoców zwłaszcza jabłek. Zagospodarowanie takiej ilości owoców będzie wymagało w perspektywie kilku lat ekspansję na nowe rynki. Wśród perspektywicznych rynków które są w kręgu zainteresowania naszej branży wskazał rynki azjatyckie m. in. rynek chiński, chinduski oraz rynki północnoafrykańskie (Zjednoczone Emiraty Arabskie, Egipt).

W drugiej części konferencji swoje referaty wygłosili przedstawiciele świata nauki, instytucji publicznych oraz sektora prywatnego który aktywnie uczestniczy w poprawie jakości produkowanych w Polsce owoców. Dr. Nosecka z IERiGŻ przedstawiła dotychczasowe osiągnięcia polskiej branży sadowniczej pod kątem eksportu w ostatniej dekadzie.

Ciekawy projekt przedstawiła również Pani Agnieszka Rembisz która reprezentowała Agencję Rynku Rolnego będącą aktywnym uczestnikiem  programów promocyjnych na rynkach zewnętrznych w kooperacji z różnymi organizacjami branżowymi.

Takim projektem który był szerzej prezentowany to Branżowy Program Promocji Branży Polskich Specjalności Żywnościowych z którego finansowane różne akcje promocyjne, wystawy, uczestnictwa w targach międzynarodowych m. in World Food Moscow , stoisko na targach w SIAL China w Szanghaju.

Konferencja zamykał panel dyskusyjny w którym uczestniczyli przedstawiciele organizacji i grup producenckich m.in., Roman Jagieliński-prezes „Roja" sp.z.o., Hubert Woźniak prezes „RAJPOL" sp.z.o. Uczestnicy panelu dzielili się doświadczeniami oraz metodami pod kątem zdobywania rynków zbytu oraz utrzymania obecnych. Poruszane były również problemy dotyczące rozwoju i istnienia obecnych grup jak i organizacji producenckich. Prelegenci prezentowali także swoje zdanie oraz opinie dotyczącą przyszłości oraz kierunku sadownictwa w Polsce.

Podobał się artykuł? Podziel się!