Od 2 czerwca do 6 lipca 2015 r. terenowe organy Inspekcji Weterynaryjnej na terenie całej Polski przeprowadziły 423 kontrole w rzeźniach, 752 w zatwierdzonych zakładach przetwórstwa spożywczego, 29 w chłodniach składowych, 305 w punktach skupu zwierząt, 162 u pośredników w handlu zwierzętami, 510 środków transportu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz 1026 środków transportu zwierząt do 8 godzin. Łącznie przeprowadzono 3207 kontroli.

Jednocześnie w wyniku prowadzonych od 2 czerwca do 6 lipca 2015 r. kontroli ujawniono 25 prowadzonych nielegalnie działalności. Przypadki te dotyczyły m. in.: skupu zwierząt, pośrednictwa w obrocie zwierzętami, transportu zwierząt, rozbioru, produkcji, składowania, transportu i wprowadzania do obrotu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego. W związku z ujawnieniem nielegalnych działalności, od 2 czerwca do 6 lipca 2015 r.: nałożono w drodze decyzji administracyjnej 12 kar finansowych na łączną sumę 11 300 zł, nałożenie 6 kolejnych jest w toku, 10 spraw przekazano do organów ścigania (przekazanie kolejnej jest w toku), 2 sprawy przekazano do urzędu skarbowego (przekazanie kolejnej jest w toku).

W związku z powyższym od 2 czerwca do 6 lipca 2015 r. łącznie:

·         nałożono w drodze decyzji administracyjnej 34 kary finansowe na łączną sumę 91 200 zł, nałożenie 19 kolejnych jest w toku;

·         nałożono 57 mandatów na łączną kwotę 13 550 zł;

·         12 spraw przekazano do organów ścigania, przekazanie kolejnej jest w toku;

·         wydano 4 decyzje administracyjne o zawieszeniu/zakazie działalności i/lub wykreśleniu z rejestru, wydanie 8 kolejnych jest w toku;

·         2 sprawy przekazano do urzędów skarbowych, przekazanie kolejnej jest w toku;

·         w stosunku do 2 urzędowych lekarzy weterynarii uchylono wyznaczenie.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!