Po kilku dniach wzrostu cen zbóż na światowych giełdach, wczoraj większość kontraktów potaniała. Nie były to duże zniżki i raczej wskazują na charakter korekcyjny (wykresy poniżej). Zbiory kukurydzy i soi w USA przebiegają w tempie nie odbiegającym znacznie od średniej z lat poprzednich. W przypadku kukurydzy wynoszą 46 proc. (o 3 pkt. proc. poniżej średniej) i 62 proc. w przypadku soi (o 1 pkt. proc. poniżej średniej).

Pszenica Matif, kontrakt grudniowy- cena spadła o 0,30 proc. (163,75 euro/t- 706 zł/t).
Wykres 1.


Notowania grudniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt grudniowy- cena spadła o 0,88 (154,32 USD/t- 604 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5

Kukurydza Matif, kontrakt listopadowy- cena wzrosła o 0,31 proc. (159,25 euro/t- 687 zł/t).
Wykres 6


Notowania listopadowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt grudniowy- cena spadła o 0,07 proc. (139,27 USD/t- 545 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy tren spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10

Podobał się artykuł? Podziel się!