Opiniując przekazany do konsultacji projekt zarząd KRiR negatywnie ocenił proponowane w nim zasady i stawki rekompensat. Zdaniem Zarządu w projekcie nie zostały w pełni uwzględnione derogacje zawarte w art. 57 ustawie o ochronie zdrowia i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt dla ministra rolnictwa, co do warunków wypłacania rekompensat. Zarząd szczególnie zwrócił uwagę na oferowana wysokość rekompensaty, jaką miały by otrzymywać rolnicy z Podlasia. Zdaniem KRIR proponowana wysokość rekompensaty 100zł rocznie za sztukę –zrekompensuje być może, poniesione straty za zaprzestanie produkcji, jedynie dla gospodarstw prowadzących tucz, szczególnie w systemie nakładczym. Natomiast jest zdecydowanie za niska dla pozostałych grup gospodarstw, w tym również dla osób i gospodarstw utrzymujących świnie na potrzeby własne

 Zarząd KRIR oczekuje że MRiRW dokona istotnych zmian w projekcie, w celu ;
1. Zróżnicowania stawek rekompensat - ze względu na system produkcji w zależności od typu gospodarstw, grup technologicznych jak ilości utrzymywanych zwierząt w gospodarstwie, z uwzględnieniem podziału m.in. na:
 tuczarnie,
 system zamknięty,
 hodowle zarodowe i reprodukcyjne
 oraz gospodarstwa utrzymujące świnie na własne potrzeby w tym utrzymujące pojedyncze świnie bez obowiązku rejestracji w systemie IRZ, jak również na;
2. Zmianę terminu, składania wniosku o wypłatę drugiej i następnych części rekompensaty na wcześniejszy - obecny projekt dopuszcza składanie wniosków dopiero po 15 maja.

Podobał się artykuł? Podziel się!