W sierpniu br. liczba ubojów bydła na rynku francuskim obniżyła się o 10%. W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy podaż krów spadła aż o 8%, przyczyniając się do 4% spadku produkcji - informuje FAMMU/FAPA.

Obniżyła się także produkcja młodego bydła, o około 68 tys. sztuk (o 10%), natomiast produkcja cieląt zmniejszyła się o 2% lub 22,9 tys. sztuk. Mniejsza podaż bydła w sierpniu br. wpłynęła na kontynuację wzrostowego trendu cen żywca wołowego.

Średnia cena krów w klasie O3 dla tego okresu osiągnęła poziom 3,70 EUR/kg, tj. była o 0,60 EUR/kg wyższa niż przed rokiem.

Średnia cena młodych byków wyniosła 3,95 EUR/kg, przewyższając cenę z sierpnia 2011 roku o 0,54 EUR/kg.

Ocenę wartości rzeźnej tusz wołowych określa wspólnotowy system poubojowej klasyfikacji tusz wołowych EUROP. W systemie tym wyodrębniono klasy uformowania E, U, R, O i P oraz klasy otłuszczenia 1, 2, 3, 4 i 5.

W pierwszych siedmiu miesiącach br. eksport bydła rzeźnego z Francji zwiększył się o 20% w porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku. Był to wynik rosnącego popytu płynącego z nowych rynków zbytu, przede wszystkim z Turcji (85% udział w handlu).

W lipcu br. za sprawą ograniczonej podaży, eksport cieląt z Francji do Włoch obniżył się o 17%.

Ceny tych zwierząt w sierpniu br. wykazywały jednak stabilizację, wynosząc 2,98 EUR/kg. W lipcu br. Francja wyeksportowała 20,8 tys. ton mięsa wołowego, tj. o 16% mniej niż przed rokiem. Mniej wołowiny trafiło do trzech czołowych odbiorców wołowiny z Francji, tj. do Włoch (-4%), Grecji (-16%) i do Niemiec (-21%).

Z drugiej strony import tego gatunku mięsa do Francji zwiększył się o 8% do 28,9 tys. ton. Spożycie mięsa wołowego obniżyło się o 3% w porównaniu z okresem lipiec/sierpień 2011 roku. Do spadku przyczynił się około 5% wzrost cen detalicznych wołowiny. Tym niemniej dynamika spadku spożycia mięsa wołowego w pierwszych ośmiu miesiącach 2012 roku była nieco mniejsza, i wyniosła 1,5%.

Podobał się artykuł? Podziel się!