PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Kukurydziane nowości

Autor: Katarzyna Szulc

Dodano: 14-01-2018 07:27

Tagi:

W minionym roku do Krajowego Rejestru wpisano 24 odmiany. Prezentujemy ich charakterystykę.Kukurydza jest uprawiana na obszarze całej Polski, ale wymaga ścisłej rejonizacji, gdyż nie wszędzie do siewu nadają się te same odmiany. Przy doborze odmian przede wszystkim należy kierować się warunkami glebowymi panującymi w danym regionie oraz wczesnością dojrzewania. Im odmiana jest wcześniejsza, tym jej okres wegetacji jest krótszy.

Odmiany wczesne plonują niżej niż średnio wczesne i średnio późne, ale charakteryzuje je największy udział kolb w plonie zarówno zielonej, jak i suchej masy. W wypadku odmian ziarnowych plon nasion jest niższy od uzyskiwanego z odmian późniejszych. Zaletą jest natomiast niższa wilgotność - 25- 30 proc., co znacznie obniża koszt suszenia nasion.

Mieszańce średnio wczesne dojrzewają o 10- 12 dni później i wydają wyższy o 5 do 10 proc. plon nasion, natomiast udział kolb w masie przeznaczonej do zakiszenia jest niższy niż w wypadku odmian wczesnych. Odmiany średnio późne osiągają dojrzałość zbiorczą 23-26 dni później niż wczesne, plon ziarna jest wyższy nawet o 15 proc., lecz cechują się najniższym udziałem kolb w kiszonce.

Im odmiana późniejsza, a rośliny wyższe, tym trudniej dla niej znaleźć w polskich warunkach miejsce do uprawy. Stąd spośród 9 klas wczesności, jakie wyodrębniamy w kukurydzy, w Polsce uprawiane są odmiany zaliczane tylko do pięciu, a w zasadzie do czterech:

Do FAO 190 - odmiany bardzo wczesne

FAO 200-220 - odmiany wczesne

FAO 230-240 - odmiany średnio wczesne

FAO 250-290 - odmiany średnio późne

FAO 300 i powyżej - odmiany późne

Wykorzystanie odmian późnych ma bardzo ograniczony charakter i obejmuje wyłącznie południowo-zachodnią część kraju. Generalnie warunki klimatyczne południowej Polski są znacznie korzystniejsze dla uprawy tej rośliny.

Przedstawiamy charakterystykę najnowszych odmian kukurydzy, które uzyskały wpis do Krajowego Rejestru (KR) w 2017 r. W tym sezonie ich materiał siewny będzie już dostępny w większych ilościach. Warto po nie sięgnąć, bo w stosunku do starszych są bardziej plenne. Obecnie w KR 1/4 kukurydzianych kreacji stanowią odmiany pochodzące z polskich hodowli, w sumie jest ich 50. Reszta, czyli 147, pochodzi z hodowli zagranicznych.

ODMIANY WCZESNE

ES Scorpion - FAO 210, dwuliniowa odmiana kiszonkowa

Plon ogólny suchej masy duży, plon suchej masy kolb i plon świeżej masy średni. Plon jednostek pokarmowych średni, struktura plonu poniżej średniej, wskaźnik koncentracji energii powyżej średniej. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny wysokie. Odporność na głownię kukurydzy na kolbach powyżej średniej, a na łodygach poniżej średniej. Strawność roślin poniżej średniej. Hodowca: Euralis Semences, pełnomocnik w kraju: Euralis Nasiona.

KWS Magnet - FAO 220, dwuliniowa odmiana ziarnowa

Typ ziarna pośredni pomiędzy szklistym i zębokształtnym. Plon ziarna duży. Udział rdzenia w masie kolby średni. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg i kolb, głownię łodyg i kolb oraz omacnicę prosowiankę dość duża. W fazie dojrzałego ziarna liście częściowo pozostają zielone. Hodowca: KWS Saat SE, pełnomocnik w kraju: KWS Polska.

Mattie - FAO 220, dwuliniowa odmiana ziarnowa

Typ ziarna pośredni pomiędzy szklistym i zębokształtnym. Plon ziarna duży. Udział rdzenia kolbowego w masie kolby średni. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny średniej wysokości, o dość dobrej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę kolb i łodyg oraz głownię łodyg dość duża, na głownię kolb średnia; na omacnicę prosowiankę średnia. W fazie dojrzałego ziarna liście częściowo pozostają zielone. Hodowca: Maisadour Semences, pełnomocnik w kraju: Maisadour Polska.

Agro Fides - FAO 230, dwuliniowa odmiana ziarnowa

Typ ziarna pośredni pomiędzy szklistym i zębokształtnym. Plon ziarna duży. Udział rdzenia w masie kolby nieco powyżej średniego. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Odporność na głownię łodyg dość duża, na fuzariozę i głownię kolb średnia, na fuzariozę łodyg dość mała; na omacnicę prosowiankę średnia. W fazie dojrzałego ziarna liście częściowo pozostają zielone. Hodowca: KWS Saat SE, pełnomocnik w kraju: KWS Polska.

KWS Vitellio - FAO 230, trójliniowa odmiana ziarnowa

Typ ziarna pośredni pomiędzy szklistym i zębokształtnym. Plon ziarna bardzo duży. Udział rdzenia w masie kolby średni. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę kolb i głownię łodyg dość duża, na fuzariozę łodyg i głownię kolb średnia; na omacnicę prosowiankę średnia. W fazie dojrzałego ziarna liście częściowo pozostają zielone. Hodowca: KWS Saat SE, pełnomocnik w kraju: KWS Polska.

RGT Chromixx - FAO 230, dwuliniowa odmiana ziarnowa

Ziarno typu dent. Plon ziarna duży. Dość korzystna struktura kolb (udział rdzeni poniżej średniej). Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji dość mały. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Odporność na głownię łodyg i kolb dość duża, na fuzariozy i omacnicę prosowiankę średnia. W fazie dojrzałego ziarna liście częściowo pozostają zielone. Hodowca: RAGT 2n, pełnomocnik w kraju: RAGT Semences Polska.

Fortop - FAO 230, trójliniowa odmiana kiszonkowa

Plon ogólny suchej masy duży, plon suchej masy kolb średni, plon świeżej masy bardzo duży. Plon jednostek pokarmowych średni, struktura plonu gorsza od średniej, wskaźnik koncentracji energii poniżej średniego. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny wysokie. Odporność na głownię kukurydzy na kolbach dość duża, na łodygach średnia. Strawność roślin średnia. Hodowca: Hodowla Roślin Smolice Grupa IHAR.

LG31255 - FAO 230, trójliniowa odmiana kiszonkowa

Plon ogólny suchej masy duży, plon suchej masy kolb średni, plon świeżej masy duży. Plon jednostek pokarmowych dość duży, struktura plonu średnia, wskaźnik koncentracji energii poniżej średniego. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny wysokie. Odporność na głownię kukurydzy na kolbach poniżej średniej, na łodygach średnia. Strawność roślin średnia. Hodowca: Limagrain Europe, pełnomocnik w kraju: Limagrain Oddział w Polsce.

ODMIANY ŚREDNIO WCZESNE

ES Seafox - FAO 230-240, dwuliniowa odmiana ziarnowa

Ziarno typu dent. Plon ziarna duży. Dość korzystna struktura kolb (udział rdzeni poniżej średniej). Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny średniej wysokości i przeciętnej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg dość duża, na fuzariozę kolb i głownie kukurydzy średnia; na omacnicę prosowiankę dość duża. Po dojrzeniu ziarna liście częściowo pozostają zielone. Hodowca: Euralis Semences, pełnomocnik w kraju: Euralis Nasiona.

Perrero - FAO 240, dwuliniowa odmiana ziarnowa

Typ ziarna pośredni pomiędzy szklistym i zębokształtnym. Plon ziarna średni. Udział rdzenia w masie kolby powyżej średniego. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na głownię kolb i łodyg dość duża, na fuzariozy średnia; na omacnicę prosowiankę dość mała. Po dojrzeniu ziarna liście i łodygi zasychają. Hodowca: Saatbau Linz eGen, pełnomocnik w kraju: Saatbau Polska.

SY Telias - FAO 240, dwuliniowa odmiana ziarnowa

Ziarno typu dent. Plon ziarna bardzo duży. Udział rdzenia w masie kolby średni. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozy, głownie oraz omacnicę prosowiankę średnia. Po dojrzeniu ziarna, liście i łodygi zasychają. Hodowca: Syngenta Crop Protection, pełnomocnik w kraju: Syngenta Polska.

Benedictio - KWS FAO 240, dwuliniowa odmiana uniwersalna

Typ ziarna pośredni pomiędzy szklistym i zębokształtnym. Plon ziarna duży. Udział rdzenia w masie kolby średni. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Odporność na głownię kolb i łodyg dość duża, na fuzariozę kolb średnia, na fuzariozę łodyg dość mała; na omacnicę prosowiankę średnia. Po dojrzeniu ziarna liście i łodygi zasychają. W użytkowaniu na kiszonkę plon ogólny suchej masy duży, plon suchej masy kolb bardzo duży, plon świeżej masy średni. Plon jednostek pokarmowych duży, struktura plonu dość dobra, wskaźnik koncentracji energii powyżej średniego. Odporność na głownie kukurydzy duża. Dobra strawność roślin. Hodowca: KWS Saat SE, pełnomocnik w kraju: KWS Polska.

Kartagos - FAO 240, dwuliniowa odmiana kiszonkowa

Plon ogólny suchej masy, plon suchej masy kolb i plon świeżej masy duży. Plon jednostek pokarmowych duży, struktura plonu średnia, wskaźnik koncentracji energii powyżej średniego. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji dość duży. Wysokość roślin średnia. Odporność na głownię kukurydzy na kolbach i łodygach powyżej średniej. Strawność roślin średnia. Hodowca: KWS Saat SE, pełnomocnik w kraju: KWS Polska.

Casandro - FAO 240-250, trójliniowa odmiana ziarnowa

Typ ziarna pośredni pomiędzy szklistym i zębokształtnym. Plon ziarna duży. Udział rdzenia w masie kolby poniżej średniego. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Odporność na głownię łodyg dość duża, na głownię kolb i fuzariozy średnia; na omacnicę prosowiankę średnia. W okresie dojrzewania ziarna liście i łodygi zasychają. Hodowca: Saatbau Linz eGen, pełnomocnik w kraju: Saatbau Polska.

Figaro - FAO 240-250, dwuliniowa odmiana uniwersalna

Typ ziarna zbliżony do zębokształtnego. Plon ziarna duży. Udział rdzenia w masie kolby średni. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Odporność na głownię i fuzariozę łodyg dość duża, na fuzariozę i głownię kolb średnia; na omacnicę prosowiankę dość duża. W fazie dojrzałego ziarna, liście częściowo pozostają zielone. W użytkowaniu na kiszonkę plon ogólny suchej i świeżej masy bardzo duży, plon suchej masy kolb duży. Plon jednostek pokarmowych bardzo duży, struktura plonu gorsza od średniej, wskaźnik koncentracji energii poniżej średniego. Strawność roślin średnia. Hodowca: KWS Saat SE, pełnomocnik w kraju: KWS Polska.

KWS Corazon - FAO 250, dwuliniowa odmiana ziarnowa

Typ ziarna pośredni pomiędzy szklistym i zębokształtnym. Plon ziarna duży. Udział rdzenia w masie kolby średni. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Odporność na głownię i fuzariozę łodyg dość duża, na głownię i fuzariozę kolb średnia; na omacnicę prosowiankę średnia. Po dojrzeniu ziarna liście i łodygi zasychają. Hodowca: KWS Saat SE, pełnomocnik w kraju: KWS Polska.

Milosz - FAO 250, dwuliniowa odmiana ziarnowa

Typ ziarna pośredni pomiędzy szklistym i zębokształtnym. Plon ziarna duży. Udział rdzenia w masie kolby średni. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny średniej wysokości. Odporność na głownię kolb dość duża, na fuzariozy, głownię łodyg i omacnicę prosowiankę średnia. Po dojrzeniu ziarna, liście i łodygi zasychają. Hodowca: Freiherr von Moreau Saatzucht, pełnomocnik w kraju: Tomasz Krakowiak.

P8329 - FAO 250, dwuliniowa odmiana ziarnowa

Typ ziarna pośredni pomiędzy szklistym i zębokształtnym. Plon ziarna duży. Dość korzystna struktura kolb. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji dość mały. Rośliny wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Odporność na głownie kolb i łodyg oraz fuzariozę łodyg dość duża, na fuzariozę kolb średnia; na omacnicę prosowiankę duża. W fazie dojrzałego ziarna liście częściowo pozostają zielone. Hodowca: Pioneer Overseas Corporation, pełnomocnik w kraju: Pioneer Oddział w Polsce.

Susetta - FAO 250, dwuliniowa odmiana ziarnowa

Typ ziarna pośredni pomiędzy szklistym i zębokształtnym. Plon ziarna duży. Udział rdzenia w masie kolby nieco powyżej średniego. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na głownię kolb i łodyg dość duża, na fuzariozy i omacnicę prosowiankę średnia. Po dojrzeniu ziarna, liście i łodygi zasychają. Hodowca: Freiherr von Moreau Saatzucht GmbH.

SM Kurant - FAO 250, trójliniowa odmiana kiszonkowa

Plon ogólny suchej masy i plon suchej masy kolb duży, plon świeżej masy bardzo duży. Plon jednostek pokarmowych duży, struktura plonu gorsza od średniej, wskaźnik koncentracji energii poniżej średniego. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny wysokie. Strawność roślin poniżej średniej. Hodowca: Hodowla Roślin Smolice Grupa IHAR.

Keltikus - FAO 250-260, dwuliniowa odmiana ziarnowa

Ziarno typu dent. Plon ziarna duży. Korzystna struktura kolb (udział rdzeni poniżej średniej). Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji dość mały. Rośliny wysokie, o dużej odporności na wyleganie. Odporność na głownię kolb dość duża, na głownię i fuzariozę łodyg średnia, na fuzariozę kolb dość mała; na omacnicę prosowiankę dość duża. W fazie dojrzałego ziarna liście częściowo pozostają zielone. Hodowca: KWS Saat SE, pełnomocnik w kraju: KWS Polska.

ODMIANY ŚREDNIO PÓŹNE

SM Furman - FAO 260, trójliniowa odmiana kiszonkowa

Plon ogólny suchej masy i plon suchej masy kolb duży, plon świeżej masy średni. Plon jednostek pokarmowych dość duży, struktura plonu, wskaźnik koncentracji energii średnie. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny dość wysokie. Odporność na głownię kukurydzy na kolbach i łodygach poniżej średniej. Strawność roślin średnia. Hodowca: Hodowla Roślin Smolice Grupa IHAR.

P8821 - FAO 260-270, dwuliniowa odmiana ziarnowa

Ziarno typu dent. Plon ziarna duży. Korzystna struktura kolb (udział rdzeni poniżej średniej). Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Odporność na głownię kolb dość duża, na fuzariozy, głownię łodyg i omacnicę prosowiankę średnia. W fazie dojrzałego ziarna, liście częściowo pozostają zielone. Hodowca: Pioneer Overseas Corporation, pełnomocnik w kraju: Pioneer Oddział w Polsce.

DS1460C - FAO 260-270, trójliniowa odmiana kiszonkowa

Plon ogólny suchej masy bardzo duży, plon suchej masy kolb średni, plon świeżej masy bardzo duży. Plon jednostek pokarmowych duży, struktura plonu i wskaźnik koncentracji energii poniżej średniego. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny bardzo wysokie. Odporność na głownię kukurydzy na kolbach i łodygach poniżej średniej. Strawność roślin średnia. Hodowca: Dow AgroSciences.

Artykuł ukazał się w styczniowym wydaniu miesięcznika "Farmer"

Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (6)

 • Piotr 2018-09-16 07:24:39
  Jeśli chcesz poznać prawdziwe możliwości kukurydzy proszę spróbuj odmian FARMSAAT Farmezzo Farmplus Farmfire Farmmegic - to na słabe gleby . W ofercie kilkadziesiąt odmian .To moc wydajność tolerancja na suszę plon ziarna powyżej 12 t na sucho ważone i mierzone.
 • Damian 2018-01-19 15:04:48
  Polecam odmianę z Hodowli Farm Saat a mianowice odmianę Farmfire odmiana stabilnie pilnująca co potwierdziły doświadczenia PDO, od trzech lat plonuje wyżej niż wzorzec dla swej grupy wczesnosci. W roku 2015 osiagneła wynik 114% wzorca co świadczy iż w latach suchych da dobry plon. Farm Saat zakłada ponad 300 doświadczeń polowych rocznie w różnych miejscach w Polsce najczęściej u rolników indywidualnych, i to oni dają najlepsza opinie o odmianach. Odmiana średnio wczesna 230FAO. Gorąco polecam
 • Midechal 2018-01-17 12:23:17
  K.... Ja polecam nastepujace odmiany, które sa sprawdzone w moim gospodarstwie. DKC 3623, DKC 3939, PR38N86, NK FALKONE, DKC 3730 Nie maja sobie równych jesli chodzi o plon i wilgotnosc podczas zbioru
 • Piotr Robak 2018-01-15 11:20:36
  Witam, drugi rok sieję odmianę SPYCI o FAO. 230 hodowli Caussade uważam ją za sprawdzoną gdyż, swoją rejestrację przeszła w Anglii na zimnych madach jakie tam występują. Rok 2017 pokazał jakie odmiany dają radę w trudnych warunkach. Druga odmiana to MAS 20A o FAO 240 hodowli Maisadour bardzo dobra ziarnówka jak i SPYCi tak i MAS 20AA sieję w obsadzie 85 tys nasion/ha i niżej nie schodzę.
 • K 2018-01-15 08:46:35
  I znowu zaczepki słowne zamiast merytorycznych wypowiedzi - same dzieci na tym forum! Nie masz nic sensownego w temacie do powiedzenia to nie psuj dyskusji durnymi wpisami tylko do piaskownicy, albo książki w ręce i się uczyć!
  Proszę ROLNIKÓW o opinie na temat odmian bo chce zasiać 15ha w tym roku i nie mam pojęcia bo to będzie moja pierwsza kuku. Klasa bonitacyjna IIIb IVa, bez obornika.
  Dziękuję z góry za rady
 • Dionizy 2018-01-14 16:40:21
  Wiadomo Zygmunt nie sieje, ale może poleci odmianę żeby starczyło na dzierżawę.
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.224.56.126
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin serwisu

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Zgłoś swoje propozycje zmian!


Dziękujemy za współpracę!