Kukurydza jest uprawiana na obszarze całej Polski, ale wymaga ścisłej rejonizacji, gdyż nie wszędzie do siewu nadają się te same odmiany. Przy doborze odmian przede wszystkim należy kierować się warunkami glebowymi panującymi w danym regionie oraz wczesnością dojrzewania. Im odmiana jest wcześniejsza, tym jej okres wegetacji jest krótszy.

Odmiany wczesne plonują niżej niż średnio wczesne i średnio późne, ale charakteryzuje je największy udział kolb w plonie zarówno zielonej, jak i suchej masy. W wypadku odmian ziarnowych plon nasion jest niższy od uzyskiwanego z odmian późniejszych. Zaletą jest natomiast niższa wilgotność - 25- 30 proc., co znacznie obniża koszt suszenia nasion.

Mieszańce średnio wczesne dojrzewają o 10- 12 dni później i wydają wyższy o 5 do 10 proc. plon nasion, natomiast udział kolb w masie przeznaczonej do zakiszenia jest niższy niż w wypadku odmian wczesnych. Odmiany średnio późne osiągają dojrzałość zbiorczą 23-26 dni później niż wczesne, plon ziarna jest wyższy nawet o 15 proc., lecz cechują się najniższym udziałem kolb w kiszonce.

Im odmiana późniejsza, a rośliny wyższe, tym trudniej dla niej znaleźć w polskich warunkach miejsce do uprawy. Stąd spośród 9 klas wczesności, jakie wyodrębniamy w kukurydzy, w Polsce uprawiane są odmiany zaliczane tylko do pięciu, a w zasadzie do czterech:

Do FAO 190 - odmiany bardzo wczesne

FAO 200-220 - odmiany wczesne

FAO 230-240 - odmiany średnio wczesne

FAO 250-290 - odmiany średnio późne

FAO 300 i powyżej - odmiany późne

Wykorzystanie odmian późnych ma bardzo ograniczony charakter i obejmuje wyłącznie południowo-zachodnią część kraju. Generalnie warunki klimatyczne południowej Polski są znacznie korzystniejsze dla uprawy tej rośliny.

Przedstawiamy charakterystykę najnowszych odmian kukurydzy, które uzyskały wpis do Krajowego Rejestru (KR) w 2017 r. W tym sezonie ich materiał siewny będzie już dostępny w większych ilościach. Warto po nie sięgnąć, bo w stosunku do starszych są bardziej plenne. Obecnie w KR 1/4 kukurydzianych kreacji stanowią odmiany pochodzące z polskich hodowli, w sumie jest ich 50. Reszta, czyli 147, pochodzi z hodowli zagranicznych.

ODMIANY WCZESNE