Na rynku zbóż w kwietniu następowała dalsza stabilizacja. Miesięczna dynamika wzrostu średniej ceny skupu pszenicy w kwietniu wynosiła 1,3%, podczas gdy w marcu wskaźnik ten wynosił 3,1%, a w lutym 2,1%. Według GUS średnia cena pszenicy w ubiegłym miesiącu osiągnęła poziom 921,6 PLN/t i była o 48,6% wyższa, aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego. Równocześnie po marcowych spadkach, ceny żyta i kukurydzy pozostały na stabilnym poziomie i wynosiły odpowiednio 736,5 PLN/t i 797,9 PLN/t (wzrost w ciągu miesiąca o 0,7% i 0,3%). Zdrożał natomiast od marca jęczmień z 795,8 PLN/t do 814,0 PLN/t (wzrost o 2,3%). Należy oczekiwać, iż dane GUS za maj będą wskazywać na spadki cen zbóż, w szczególności pszenicy.

Rynek wieprzowiny w kwietniu charakteryzował się dalszym wzrostem cen skupu żywca, co świadczy o pogłębiającym się „dołku świńskim”. W końcu marca br. pogłowie trzody chlewnej liczyło 15687,2 tys. sztuk, co oznacza spadek o 11% w stosunku do listopada 2007r. i o 13% w skali roku. Zmniejszyła się również liczebność wszystkich grup wagowo-użytkowych stada świń, przy czym najsilniej spadło pogłowie trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na chów (o 19,7% w ciągu roku), w tym loch prośnych (o 19,3% w ciągu roku). Jednakże w związku z rosnącymi cenami pasz, sytuacja producentów trzody chlewnej nie ulega istotnej poprawie i opłacalność produkcji pozostaje nadal na niskim poziomie. W związku z powyższym prognozujemy, iż zarówno w I jak i II półroczu br. można spodziewać się dalszego spadku podaży trzody chlewnej, odpowiednio o około 10% i 5-7%

Ponadto, w kwietniu średnia cena mleka w skupie ukształtowała się na poziomie 110,95 PLN/hl, co oznacza 5% spadek w stosunku do marca i ok. 12,8% wzrost w stosunku do cen sprzed roku. Dynamika spadku cen mleka w kwietniu wyraźnie przyspieszyła w stosunku do dwóch ubiegłych miesięcy, na co m.in. wpłynęła postępująca obniżka cen przetworów mleczarskich na rynku globalnym. Najsilniej w ciągu ubiegłego miesiąca, bo aż o 3% spadły światowe ceny odtłuszczonego mleka w proszku do poziomu 3300 USD/t (według danych DIN Consultancy). W ciągu najbliższych kilku miesięcy należy oczekiwać dalszej obniżki cen na krajowym rynku. Będzie ona wynikać z sezonowego wzrostu skupu mleka, jak również z tendencji na rynku globalnym. Oczekuje się, iż w wyniku m.in. 2% zwiększenia kwot mlecznych w UE oraz wzrostu produkcji mleka i przetworów mleczarskich w USA wzrośnie globalna podaż mleka, która spowoduje dalszą obniżkę cen na rynku światowym.

Podobał się artykuł? Podziel się!