Na skutek najgłębszego spadku pogłowia trzody chlewnej od 1970 r. i znacznego osłabienia się złotego cena żywca wieprzowego w III kwartale może przekroczyć 5~PLN/kg. Jeszcze nigdy w historii żywiec nie był tak drogi. Również w sektorze wołowiny ceny mogą sięgnąć rekordowych poziomów. To spowoduje, że opłacalność produkcji trzody chlewnej i bydła będzie wysoka.

W nadchodzących miesiącach można oczekiwać poprawy sytuacji producentów zbóż i mleka. Wprawdzie sytuacja na rynku mleka jest nadal kształtowana przez niskie ceny na rynku światowym, ale już w II kwartale krajowa cena mleka może wzrosnąć o 6\% do 86-94 zł/hl. Jednakże ten poziom ceny nadal trudno nazwać satysfakcjonującym dla producentów. Oczekuje się, że na rynku zbóż z obecnych niskich poziomów najszybciej będzie drożała kukurydza. W przypadku pszenicy średnia cena skupu podawana przez GUS na koniec II kwartału może zbliżyć się do poziomu 600 PLN/t. Wzrosnąć mogą również ceny rzepaku. Poprawie opłacalności produkcji polowej sprzyjać będzie również obniżka cen nawozów, głównie azotowych. Nieznacznie może poprawić się także sytuacja producentów jabłek.

Kryzys nie powinien również znacząco zaszkodzić eksporterom produktów rolno-spożywczych. W 2009 r. powinny utrzymać się wzrostowe tendencje w eksporcie. Pomimo silnego osłabienia złotego roczna dynamika eksportu wyrażona w euro pozostanie nadal dodatnia, choć może być niższa niż w roku ubiegłym.

Poniżej prezentujemy część prognoz cenowych wybranych produktów rolnych.

 

2008

2009

 

IV kw.a)

I kw.

II kw.

III kw.

Trzoda chlewna

(PLN/kg żywca)

4,37 4,31-4,53 4,48-4,84 5,06-5,62

Pszenica

(PLN/t)

466 501-531 547-598 582-652

Mleko

(PLN/hl)

90,0 84,8-88,6 86,3-94,4 91,3-100,0

a) Na podstawie danych miesięcznych GUS (średnia arytmetyczna)

Źródło: BGŻ

Podobał się artykuł? Podziel się!