Nie jest to jeszcze głęboki spadek, niemniej niepokojące są same zmiany w strukturze. Wskazują one na możliwe zmniejszenie się liczebności świń produkowanych w Polsce w kolejnych miesiącach br.

Dane GUS z 1 czerwca br. mówią o 6-procentowym zmniejszeniu się pogłowia loch (62 tys. szt.), w tym 7-procentowym loch prośnych w skali roku. Niekorzystne jest również 3-procentowe zmniejszenie się liczebności prosiąt (97 tys. szt.) oraz 1,5-procentowe warchlaków w wadze 20-50 kg (50 tys. szt.). W kolejnych miesiącach możemy spodziewać się zatem kolejnych spadków pogłowia w kraju.

Należy wspomnieć, że w analizowanym okresie odnotowano 3-procentowy (126 tys. szt.) wzrost liczebności trzody na ubój o masie powyżej 50 kg. Niemniej część z tych zwierząt została skierowana już zapewne do uboju.

Obserwowane zmiany w pogłowiu w kraju są odpowiedzią producentów na niesprzyjające warunki rynkowe. Niska opłacalność produkcji widoczna jest w relacji cen żywca do cen pasz. W I połowie br. za kg żywca można było zakupić 4,31 paszy grower/finisher, kiedy jeszcze rok wcześniej było to 4,54. Sytuacja w Polsce jest gorsza niż w innych krajach UE. 

Mimo,że w Niemczech sytuacja na rynku trzody pozostaje trudna, nie zachęciło to producentów do zwiększenia pogłowia. Według danych Eurostat liczebność trzody pozostała w czerwcu br. na tym samym poziomie co przed rokiem.

W Danii w skali roku liczebność zwierząt w czerwcu była o 1,4 proc. (176 tys. szt.) wyższa niż przed rokiem. Ciekawy jest również 6-procentowy wzrost odnotowany w Hiszpanii, gdzie według wstępnych danych Eurostat, liczebność trzody zwiększyła się o 1,5 mln szt. w skali roku. Istotne jest też zwiększenie produkcji w Holandii o 3 proc. (345 tys. szt.) oraz Francji o 2 proc. (313 tys. szt.).

Patrząc łącznie na UE, według dostępnych danych Eurostat dla 14 krajów, w czerwcu br. pogłowie trzody w tych krajach było łącznie o 1,8 proc. (2,4 mln szt.) wyższe niż przed rokiem. Oznacza to niewielkie przyspieszenie dynamiki w porównaniu z grudniem 2014 r. kiedy to liczebność zwierząt była o 1,4 proc. większa w niż roku poprzednim.

 opr. na podstawie analizy Banku BGŻ BNP Paribas

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!