Produkcja jaj kurzych w 2010 r. (konsumpcyjnych i wylęgowych - łącznie) wyniosła 11124 mln sztuk i była wyższa od uzyskanej w 2009 r. o 242,8 mln sztuk (o 2,2 proc.).

Przyrost krajowej produkcji jaj związany był przede wszystkim ze zwiększeniem średniorocznego pogłowia kur niosek o 834 tys. szt, tj. o 1,7 proc. W 2010 r. wydajność jaj od 1 kury nioski zwiększyła się w skali roku o 0,4 proc. do 227 jaj.

Gospodarstwa indywidualne wyprodukowały w 2010 r. 8499,6 mln sztuk jaj kurzych (o 0,3 proc. więcej niż w roku poprzednim), co stanowiło 76,4 proc. całej produkcji krajowej.

W 2010 r. produkcja jaj w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych wyniosła 716 sztuk, tj. o 6,1 proc. więcej niż w 2009 r.

W 2010 r. w przekroju terytorialnym najwyższym udziałem w ogólnokrajowej produkcji jaj kurzych charakteryzowały się województwa: wielkopolskie (35 proc.), mazowieckie (14,5 proc.), a najmniejszym województwa: warmińsko-mazurskie (1,4 proc.), podlaskie (1,9 proc.), opolskie (2,1 proc.) lubuskie i świętokrzyskie (2,3 proc.).

Wyższą produkcję jaj na 1 ha użytków rolnych, w porównaniu z notowaną średnio dla kraju (716 szt), odnotowano w 5 województwach: wielkopolskim (2166 szt), śląskim (1467 szt), mazowieckim (802 szt), dolnośląskim (781 szt) i małopolskim (774 szt).

Najniższą produkcją jaj na 1 ha użytków rolnych charakteryzowały się województwa: warmińsko-mazurskie (151 szt) i podlaskie (205 szt).

Podobał się artykuł? Podziel się!