Specyficzny rok 2014

Rok 2014 był rokiem bardzo szczególnym dla rolnictwa. Były ogromne zawirowania na rynku europejskim najpierw wywołanych ASF, a później embargiem rosyjskim. Embargo to ma ogromne znaczenie nie tylko globalne, ale także dla poszczególnych gospodarstw rolnych. Było to tez rok wyjątkowo hojny, jeżeli chodzi o warunki do produkcji. Według GUS, w 2014 r. produkcja rolnicza w Polsce wzrosła o 15 proc. w stosunku do 2013 r. Takiej skali produkcji nie było w Polsce w całym 25-leciu.

Na osłabiony i zdestabilizowany rynek światowy i europejski weszła zwiększona polska produkcja rolnicza. Nietrudno było się spodziewać załamania cenowego na wielu rynkach surowców rolniczych. Pełnej oceny ekonomicznej ubiegłego roku dla rolnictwa można spodziewać się za dwa miesiące.

Handel zagraniczny

Obecnie można ocenić pierwsze jedenaście miesięcy ubiegłego roku. Wartość całego eksportu polskiego w tym czasie to około 155 mld euro, w tym artykułów rolno-spożywczych 19,6 mld euro, czyli około 13 proc. Eksport artykułów rolno-spożywczych był trzecią, co do wartości branżą. Całą gospodarka odnotowała w ciągu 11 miesięcy 2014 r. deficyt eksportu na poziomie 1,7 mld euro, a rolnictwo odnotowuje w tym czasie dodatni bilans w wysokości 6,1 mld euro. Widać, że rolnictwo jest dźwignią polskiej gospodarki. Dane dotyczące eksportu rolno-spożywczego dotyczące 11 miesięcy 2014 r. mniej więcej pokrywają się z danymi dotyczącymi eksportu w całym 2013 r. Wszystko wskazuje na to, że wartość eksportu rolno-spożywczego w całym 2014 r. przekroczy 21,5 mld euro, a dodatni bilans wzrośnie do 6,4 mld euro. Będzie to rekordowy wynik w ostatnim dziesięcioleciu i to mimo niższych cen niż w 2014 r. Od 2007 r. wartość eksportu artykułów rolno-spożywczych została podwojona.
Wzrost importu rolno-spożywczego w ciągu 11 miesięcy 2014 r. to 3,5 proc. W całej gospodarce wartość importu była w tym czasie o 0,9 proc. niższa od wartości eksportu.

Główne kierunki polskiego eksportu rolno-spożywczego to tradycyjnie UE, do której eksport stanowi prawie 80 proc. w tym stara Unia 58,7 proc. i nowe państwa 20,0 proc. Spadek eksportu na skutek embarga dotyczy nie tylko Rosji, ale także krajów znajdujących się z nią w Unii Celnej, czyli Białorusi Kazachstanu, a także innych krajów WNP.