Według meldunków wojewodów w 12 województwach powołano komisje szacujące straty. W całym kraju jest ich obecnie 809. Komisje nie zostały jeszcze powołane w województwach: małopolskim, śląskim, świętokrzyskim i zachodniopomorskim, ale mają zostać powołane w ciągu kilku dni.

Najwięcej poszkodowanych w wyniku suszy gospodarstw, bo 41,6 tys. w województwie kujawsko-pomorskim, województwie mazowieckim jest ich prawie 30 tys., a w województwie podlaskim ponad 7 tys.

Meldunki z województw mają charakter cząstkowy, a kolejne spodziewane są po 20-tym sierpnia.

Prócz tradycyjnej pomocy w postaci kredytów preferencyjnych, możliwości rozłożenia na raty spłat kredytów i należności związanych z ubezpieczeniem emerytalno-rentowym, czy podatkami rolnymi ma zostać uruchomiony program wsparcia socjalnego do powierzchni dotkniętych suszą w tych gospodarstwach gdzie straty przekroczyły 30 proc. wartości średnich zbiorów w ciągu ostatnich 3 lat.

Dodatkowo ministerstwo rolnictwa wystąpiło do KE z wnioskiem o przyznanie pomocy dla producentów mleka i wołowiny ze względu na brak pasz.

Jak powiedział minister Sawicki została zmieniona ustawa o ubezpieczeniu upraw i zwierząt gospodarskich poprzez zwiększenie dopłat z budżetu państwa do składek ubezpieczeniowych z 50 do 65 proc.. W parlamencie zgłoszony zostanie projekt powrotu do ubezpieczeń pakietowych obejmujących takie zdarzenia klimatyczne jak: susza, wymrożenia, powodzie, przymrozki i deszcze nawalne. Marek Sawicki zapowiedział, że przedłoży rządowi propozycję rozpoczęcia od przyszłego roku realizacji narodowego Programu Małej i Średniej Retencji, która poprawi nie tylko mikroklimat, ale także zapewni wodę do nawodnień.

Szef resortu rolnictwa zaapelował do Prezydenta Andrzeja Dudy o rezygnację z referendum i przeznaczenie zaoszczędzonych w ten sposób ponad 100 mln złotych na pomoc rolnikom, których gospodarstwa zostały dotknięte suszą.

Uczestniczący w konferencji Janusz Piechociński wicepremier i minister gospodarki, stwierdził, że starty w rolnictwie to mniejsze zakupy inwestycyjne dokonywane przez rolników, mające wpływ na całą gospodarkę.

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!