Obecnie tylko 6 proc. europejskich rolników ma poniżej 35 lat a 56 proc. powyżej 55 lat. Jak stwierdził komisarz Hogan wraz ze starzeniem się rolniczej wspólnoty coraz ważniejsze jest odnawianie pokoleń i dostosowanie do tego polityki.

Europejscy młodzi rolnicy są przyszłością sektora rolno-spożywczego. Komisja rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich wspiera ich przez WPR. Na przykład 177 tys. młodych rolników skorzysta do 2020 r. z pomocy na rozpoczęcie działalności. Zostanie to wprowadzone w ramach aktualnej WPR. Ponadto 280 tys. młodych rolników korzysta w ramach płatności bezpośrednich z dodatkowego wsparcia przez pięć lat.

We wsparciu młodych rolników pomaga też Europejskie Partnerstwo Innowacyjne (EIP-AGRI), które ma szereg programów zachęcających do stosowania innowacyjnych technik.

W ramach ankiety związanej z uproszczeniem WPR młodych rolników zapytano, jakie są największe bariery na drodze do bycia rolnikiem. Za najważniejsze uznano: ceny i dostępność ziemi oraz niską opłacalność działalności, za stosukowo najmniej istotne przepisy krajowe i podatki.

Z drugiej strony na pytanie w czym WPR mogłaby najlepiej pomóc młodym unijnym farmerom i innym wiejskim przedsiębiorcom na pierwszym miejscy znalazło się wsparcie w rozpoczęciu działalności gospodarczej (20 proc. wskazań) i wspieranie transferu wiedzy, a także doradztwo oraz szkolenia zawodowe (20 proc.). Stosunkowo najrzadziej wskazywano na poprawę dostępu do instrumentów finansowych (7 proc.) oraz miejsce dla inicjatyw stymulujących współpracę z różnymi pokoleniami, a także dodatkowe wsparcie dla młodych rolników (po 9 proc.).

Podobał się artykuł? Podziel się!