Prognozy dostaw pszenicy w Stanach Zjednoczonych w sezonie produkcyjnym 2012/2013 zwiększono o 1,47 mln t – przy wzroście produkcji i większym imporcie tego zboża.

Zbiory pszenicy mają być tam wyższe o około 1,2 mln t. Prognozowane zużycie pszenicy na cele paszowe oraz pozostałe zostało zwiększone o nieco ponad pół miliona ton, ze względu na ostre cięcia prognoz zbiorów kukurydzy.

Zapasy na koniec sezonu 2012/2013 w USA mają być o 924800 t wyższe niż szacowano jeszcze przed miesiącem.

Średnia cena pszenicy ma wzrosnąć do 7,6 - 9 dolarów za buszel (1 buszel to 27,2 kg pszenicy) z prognozowanej ceny w lipcu kształtującej się na poziomie  6,2 - 7,4 dolara.

Rynek globalny

Na rynku światowym USDA przewiduje kolejne cięcia całkowitej podaży pszenicy. Prognozy zmniejszono w tym miesiącu o 2,1 mln t, z 862,5 mln t w lipcu do 860,42 mln t. Szcowana całkowita produkcja według sierpniowych prognoz ma wynieść 662,83 mln ton, czyli o 2,5 mln t mniej w stosunku do prognozy z lipca.

Największa redukcja zbiorów pszenicy dotyczy byłych krajów Związku Radzieckiego (FSU-12 - ang. former Soviet Union).

Szacowane zbiory pszenicy w Rosji będą mniejsze o 6 mln t,  ze względu na lipcowe upały oraz susze na większości terenów uprawowych. Na przylegających obszarach Kazachstanu taką samą niekorzystną pogodą dotknięta została pszenica jara, dlatego według raportu USDA zbiory pszenicy w Kazachstanie będą mniejsze o 2 mln t.

Mniejsze zbiory prognozowane są również w Turcji (-0,8 mln t), Argentynie oraz Syrii (-0,3 mln t).  Również prognoza produkcji pszenicy w UE-27 została zmniejszona o 0,2 mln t.

Według rapotu USDA z kolei wzrost produkcji pszenicy prognozowany jest w Indach (+2,9 mln t), na Ukrainie (+0,4 mln t) oraz w Kanadzie i Uzbekistanie - w przypadku obu tych państw wzrost o 0,4 mln t.

Globalna konsumpcja pszenicy dla sezonu 2012/2013 ma wzrosnąć o 3,2 miliony ton, głównie ze względu na planowaną przez wiele krajów zamianę części kukurydzy na pszenicę w żywieniu zwierząt gospodarskich. Prognozowaną ilość pszenicy przeznaczonej na paszę zwiększono o  1 mln t w przypadku EU-27 i Ukrainy, o 0,5 mln ton w Korei Południowej oraz Wietnamie, o 0,3 mln t w przypadku Izraela, a w Indiach i Tajlandii po 0,2 mln t.