Największe spadki odnotowano w segmencie mięsa wołowego i wieprzowego, gdzie w ujęciu rocznym wystąpiło zmniejszenie wolumenu produkcji o odpowiednio 4 proc. (0,33 mln t) i 1,5 proc. (0,35 mln t), do poziomu 7,74 mln t i 22,42 mln t. Przy czym spadki te były częściowo zrekompensowane przez 1,7-proc. (0,23 mln t) wzrost produkcji mięsa drobiowego, do 14,02 mln ton.

Według analityków w najbliższym czasie można się spodziewać, że dzięki silnemu popytowi produkcja mięsa drobiowego będzie nadal rosnąć.

Mniej optymistyczna prognoza rysuje się dla sektora mięsa wieprzowego, gdzie m.in. ze względu na wprowadzenie nowych norm dot. dobrostanu ciężarnych loch i loszek wzrosły koszty produkcji. Ważne jest również co stanie się z 9 państwami, które nie w pełni wprowadziły konieczne zmiany w gospodarstwach zajmujących się produkcją trzody chlewnej. Istnieje możliwość, że Komisji Europejska zdecyduje się na wprowadzenie kar pieniężnych. Czynniki te mogą oddziaływać w kierunku dalszego zmniejszenia pogłowia w UE, a zatem i produkcji.

Analitycy zwracają także uwagę, że dane dot. produkcji pokazują, że popyt na mięso rośnie najszybciej na rynkach zewnętrznych, a nie rynku unijnym. Jest to widoczne na przykładzie rosnącej dynamiki eksportu mięsa poza UE (wzrost o 5 proc. w 2012 r.). Przy czym, wzrost ten jest odnotowywany głównie w segmencie mięsa drobiowego i wieprzowego.

Dla tych gatunków wolumen wywozu w pierwszych jedenastu miesiącach 2012 r. wzrósł odpowiednio o 9 proc. dla drobiu i o 8 proc. dla wieprzowiny. Te dwa gatunki mięsa w 2012 r miały również największy udział w strukturze eksportu, tj. 48 proc. mięso wieprzowe i 38 proc. mięso drobiowe.

Z kolei porównując ze światowymi producentami mięsa wołowego, UE jest mniej konkurencyjna. W rezultacie zarówno produkcja ogółem jak i wielkość wywozu poza UE wykazuje tendencję zniżkową. Szczególnie głęboki spadek nastąpił dla eksportu na rynki zewnętrzne UE, gdzie wywóz w pierwszych jedenastu miesiącach 2012 r. obniżył się o 30 proc. w skali roku.

Tendencje te, czyli rosnący eksport mięsa drobiowego i wieprzowego oraz malejący mięsa wołowego, powinny się utrzymać w 2013 roku. Jednak dynamika wzrostu eksportu może stopniowo wyhamowywać. Może to być spowodowane przez rosnącą produkcję mięsa na świecie i nastawienie wielu gospodarek, m.in. USA, Brazylii na ekspansję na rynki wschodzące, gdzie odnotowuje się stały wzrost popytu na mięso. Podobał się artykuł? Podziel się!