Przyczyną spadku było w głównej mierze zamknięcie się rynku rosyjskiego. Eksport do krajów poza UE zmniejszył się w relacji rocznej o 42 proc. do poziomu 99 tys. t, podczas gdy w przypadku krajów Unii Europejskiej zanotowano wzrost sprzedaży o 15,7 proc. do 330 tys. t. 

Największy spadek odnotowano w odniesieniu do pomidorów, których łączny wolumen sprzedaży za granicę obniżył się o ok. 25 proc. do 51,5 tys. t., Co więcej, zmniejszenie wywozu pomidorów może być widoczne i odczuwalne dla producentów również w drugim i na początku trzeciego kwartału 2015 r. W 2014 r. w czerwcu i lipcu Polska wyeksportowała do Rosji łącznie 12,6 tys. t pomidorów, co stanowiło 37 proc. wolumenu sprzedaży zagranicznej tych produktów.

Znacznym spadkiem, pod względem wolumenu, charakteryzował się eksport kapust oraz marchwi. W relacji rocznej wyniósł on odpowiednio 10 i 11 proc. Ze względu na wysoki historycznie udział w wywozie rynków poza unijnych, zwłaszcza rosyjskiego, wzrost sprzedaży do krajów Unii złagodził spadki ogółem tylko w niewielkim stopniu.

Warto również zauważyć, że mimo znacznego udziału Rosji w polskim eksporcie pieczarek, ich sprzedaż zagraniczna pozostała na prawie niezmienionym poziomie w stosunku do roku poprzedniego, wynosząc 130 tys. t. Wynik ten jest konsekwencją wzrostu sprzedaży na rynek białoruski (+ 95 tys. t; +104 proc.), zwłaszcza w pierwszej połowie wspomnianego okresu. Jego dynamika grudniu ubiegłego roku zdecydowanie się zmniejszyła, niemniej, wzrósł silnie wywóz do krajów Unii Europejskiej   łącznie w okresie lipiec - luty o 6,5 proc. rok do roku do 104 tys. t.

Mimo większej podaży cebuli na rynku Unii Europejskiej (wysokie zbiory w Holandii i Hiszpanii), jej eksport z Polski na rynek Wspólnoty wzrósł o ponad 8 proc. rok do roku. Przełożyło się to na łączny wzrost jej eksportu z Polski o blisko 2 proc. rok do roku. Przyczyną powyższego były niskie ceny cebuli, jak również dość wysoki popyt na rynkach pozaeuropejskich. Z danych statystyki europejskiej wynika, że unijny eksport tych warzyw w analizowanym okresie (lipiec 2014 - luty 2015) wzrósł aż o 31 proc.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!