Wiceminister Ewa Lech przestawiła stan i perspektywy polskiej hodowli i chowu bydła mlecznego.

Mówiła o postępującym spadku pogłowia bydła mięsnego, którego pogłowie w grudniu 2016 r. osiągnęło w przypadku krów ogółem 2,334 mln sztuk i krów mlecznych 2,160 mln sztuk. Od 2010 r. liczby te spadły odpowiednio o 12,9 proc. i 14,9 proc.

Poruszyła również zagadnienia związane z organizacją hodowli bydła mlecznego, prowadzeniem ksiąg hodowlanych dla poszczególnych ras bydła, programami hodowlanymi i oceną użytkowości mlecznej, którą objętych w 2016 r. było 768 749 krów, czyli 36 proc. krów użytkowych. Średnia wydajność krów objętych oceną w 2016 r. wyniosła 7865 kg mleka, 323 kg tłuszczu i 265 kg białka.

Minister Lech poinformowała również o wsparciu postępu biologicznego w hodowli bydła mlecznego w postaci subsydiowania prowadzenia ksiąg hodowlanych i oceny wartości użytkowej bydła ras mlecznych, a także wsparciu produkcji płatnościami związanymi do krów, na które w 2016 r. przypadało 152,6 mln euro oraz młodego bydła a także korzystaniu przez hodowców z pozostałych form wsparcia na zasadach ogólnych.

Na końcu wystąpienia Ewa Lech przedstawiła silne i słabe strony rynku mleka i przetworów mlecznych oraz jego szanse i zagrożenia (analiza SWOT).

Podsumowując minister Lech stwierdziła, że zasadniczym celem strategicznym sektora chowu i hodowli bydła mlecznego powinno być podtrzymanie dynamiki rozwojowej sektora mleczarskiego, eliminacja słabych stron oraz działania zmniejszające zagrożenia i wzmacnianie mocnych stron. W szczególności:

● poprawę sprawności funkcjonowania łańcucha mlecznego ograniczającego wahani cen przetworów mlecznych,

● przyspieszenie procesów koncentracji i konsolidacji w sferze produkcji i przetwórstwa mleka,

● wzmocnienie pozycji zwłaszcza przetwórców w łańcuchu mlecznym i zapewnienie stabilności dochodowej producentom mleka surowego,

● sprawiedliwe rozłożenie ryzyka cenowego między producentów, przetwórców i handlowców,

● wspieranie integracji poziomej poprzez tworzenie grup producentów,

● wspieranie eksportu m.in. dzięki pomocy w prowadzeniu długofalowej promocji przetworów mlecznych zagranicą oraz reklamy dostosowanej do specyfiki rynków,