Jak informuje Główny Urząd Statystyczny, w listopadzie 2013 r. ceny żywca wieprzowego w skupie wynosiły 5,47 zł/kg i były niższe o 4,5 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 4,2 proc. w stosunku do listopada 2012 r. Z kolei na targowiskach wyniosły 5,53 zł/kg i były niższe o 2,5 proc. niż w październiku i o 2,8 proc. - w skali roku.

Za prosię na chów płacono średnio 172,47 zł/szt., tj. mniej o 1,5 proc. niż przed miesiącem i o 6,1 proc. niż przed rokiem.

W odniesieniu do października br., w listopadzie pogorszyła się relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta (8,3 wobec 8,6 w październiku br.), a także relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen jęczmienia (odpowiednio 6,6 i 7,0).

W listopadzie ceny skupu żywca wołowego (6,04 zł/kg) obniżyły w stosunku do października br. o 1,1 proc., a w skali roku o 7,8 proc.
Ceny na targowiskach wyniosły 6,56 zł/kg i były wyższe w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,6 proc., a w ujęciu rocznym o 1,7 proc.

Ceny skupu drobiu rzeźnego spadły do poziomu 4,01 zł/kg, tj. o 5,9 proc. w porównaniu do października i o 3,6 proc. do analogicznego okresu ub. roku.

Za 1 hl mleka płacono w skupie 150,03 zł, tj. więcej o 4,9 proc. niż przed miesiącem i aż o 23,3 proc. niż przed rokiem.

Podobał się artykuł? Podziel się!