Na spadek dochodów wpłynął przede wszystkim spadek wartości produkcji spowodowany obniżką cen produktów rolnych, jak również znaczny wzrost kosztów, w szczególności nawozów mineralnych w stosunku rocznym. Największy spadek dochodów odnotowały gospodarstwa zajmujące się uprawami polowymi, oraz gospodarstwa mleczarskie ze względu na znaczny spadek cen mleka. Wzrost dochodów nastąpił jednak w gospodarstwach zajmujących się chowem zwierząt ziarnożernych. Relatywnie niskie ceny zbóż spowodowały spadek kosztów pasz dla zwierząt, co przy wzroście cen żywca wieprzowego odbiło się pozytywnie na opłacalności produkcji.

Ocenia się, że 2010 rok dla rolników był nieznacznie lepszy pod względem dochodowym, mimo nienajlepszych uwarunkowań produkcyjnych. Przebieg warunków pogodowych nie sprzyjał dobremu plonowaniu oraz negatywnie wpływał na jakość zebranych płodów rolnych. Według przedwynikowego szacunku GUS, plony zbóż średnio w kraju były niższe od ubiegłorocznych o 5,2 proc. W kraju zebrano o 16,4 proc. mniej rzepaku, natomiast zbiory owoców z drzew były niższe aż o 20,5 proc. Wzrost cen większości produktów rolnych był jednak stosunkowo większy od spadku plonów, co w skali globalnej poprawiło opłacalność produkcji większości działalności.

W 2010 roku nastąpił spadek cen nawozów mineralnych w stosunku do 2009 roku, wzrosły natomiast ceny materiału siewnego, środków ochrony roślin oraz cen energii i paliw. W konsekwencji koszty środków do produkcji utrzymały się na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego, niemniej jednak pozostały wysokie.

W gorszej sytuacji znaleźli się natomiast producenci żywca wieprzowego. Wysokie ceny zbóż na rynku światowym przełożyły się na wzrost kosztów żywienia zwierząt, dodatkowo ceny żywca były znacznie niższe. Poprawiła się natomiast dochodowość chowu krów mlecznych, głównie ze względu na wzrost cen mleka.

Rok 2010 był również podobny do roku 2009 pod względem wysokości wsparcia rolników z tytułu dopłat bezpośrednich. Wzrosła stawka Jednolitej Płatności Obszarowej (o prawie 11 proc.), niższy niż przed rokiem kurs euro w stosunku do złotego spowodował jednak spadek wysokości Uzupełniającej Płatności Obszarowej.

Według grudniowego szacunku Eurostatu, w 2010 roku w Polsce realny dochód w przeliczeniu na osobę pełnozatrudnioną w rolnictwie wzrósł w porównaniu do 2009 r. o 18,4 proc. Z perspektywy warunków jakie panowały w Polsce w 2010 r. nie należy jednak oczekiwać aż tak znacznego wzrostu dochodów.

Podobał się artykuł? Podziel się!