Zgodnie z wynikami analizy światowego rynku nawozów mineralnych, można stwierdzić, że Polska należy do grupy niedużych uczestników światowego rynku nawozów, chociaż na rynku europejskim jest jednak znaczącym producentem, eksporterem i importerem nawozów.

Analizy cenowe wskazują, że krajowy rynek nawozów wykazuje wyraźne długookresowe powiązanie z rynkiem międzynarodowym. Nawozy mineralne sprowadzane z Rosji są tańsze niż produkowane u nas, Dzieje się tak gdyż, kraj ten stosuje politykę cenową polegająca na drogiej sprzedaży surowców do ich produkcji  i  eksportu relatywnie tanich nawozów.

Krajowe ceny nawozów mineralnych wykazują  silną zależność od cen importowanych surowców (głównie gazu ziemnego) oraz cen surowców rolnych, głównie zbóż. Na zmiany których reagują z około rocznym opóźnieniem.

Najbardziej korzystne dla rolników relacje cen nawozów do cen zbóż wystąpiły w 2007 r., a niekorzystne w 2009 r., co wpłynęło na zmiany popytu.

W  2015 r. ceny nawozów mineralnych mają spaść w pierwszych miesiącach roku, a potem ustabilizować się w okresie większych zakupów wiosennych związanych między innymi z otrzymaniem dopłat przez rolników. Potem ceny mają ponownie spadać. Przyczynią się do tego spadki cen surowców do  produkcji nawozów: ropy naftowej i gazu oraz gorsza koniunktura w rolnictwie.

Nadal istnieje duża dysproporcja w stosowaniu nawozów mineralnych, różnice między województwami, w których stosuje się najwięcej i najmniej nawozów są aż czterokrotne.

Dużym problemem jest zakwaszenie gleb w Polsce, dotyczy one aż 70 proc. gleb użytkowanych rolniczo. Sytuacja pogorszyła się po zakończeniu dotowania nawożenia wapniowego - nawożenie to zmniejszyło się aż trzykrotnie. Dotychczasowe starania w sprawie przywrócenia dotacji są torpedowane przez UE. Kraje Europy zachodniej nie mające bowiem takich problemów z zakwaszeniem i uważają, że wapnowanie jest działaniem zwiększającym plony, a nie działaniem na rzecz polepszenia gleby.

Rentowność producentów nawozów mineralnych jest  uzależniona od krajowych i międzynarodowych cen nawozów, ale przede wszystkim od relacji cen nawozów do cen zbóż. Korzystne dla rolników relacje cen nawozów do cen zbóż wpływają na wysokie wskaźniki rentowności przemysłu nawozowego.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!