Pierwsze produkty z etykietą ”Pro Weideland – Deutsche Weidecharta” trafiły już do sklepów.

Nowa etykieta mówi o zachowaniu przez producenta mleka poniższych zasad:

● na krowę musi przypadać razem 2000 m² użytków zielonych, z czego 1000 m² pastwiska musi być dostępne dla każdej krowy mlecznej do wypasu w pobliżu obory

● zwierzęta musza mieć zapewniony ruch przez cały rok

● obszar wypasu musi być zdefiniowany, jako trwałe użytki zielone

● pasze muszą być wolne od GMO

● zasady warunkujące przyznanie etykiety muszą być dostępne dla wszystkich zainteresowanych mleczarni.

● w przyszłości rolnicy powinni otrzymywać dodatkowo 5 eurocentów za litr mleka „z pastwisk”

● krowa na pastwisku powinna przebywać, co najmniej 120 dni w roku, co najmniej przez 6 godzin dziennie

 

Podobał się artykuł? Podziel się!