Pszenica ozima

Z 54 proc. udziałem w powierzchni zasiewów pod zbiory w 2017 r. pszenica ozima zajmuje największą powierzchnię wśród areałów uprawy poszczególnych zbóż. Według pierwszych danych niemieckiego urzędu statystycznego (Destatis), w 2016 r. niemieccy rolnicy zasiali 3,16 mln ha zbożami ozimymi pod zbiory w 2017 r. Odpowiada to mniej więcej poziomowi z 2015 r., choć powierzchnia uprawy pszenicy ozimej spadła o 0,9 proc. do

Jęczmień ozimy, żyto i pszenżyto

Areał uprawy jęczmienia ozimego spadł w porównaniu z 2016r. o 2 proc. do 1,24 mln ha. Powierzchnia uprawy żyta i mieszanki żyta z pszenicą spadła o 6 proc. do 538 400 ha. Powierzchnia uprawy pszenżyta wzrosła o 5600 ha do 401 500 ha.

Zboża jare zasiano na powierzchni 524 300 ha, czyli o 5 proc. większej niż w 2016 r.

Rzepak, buraki cukrowe, ziemniaki

Lekko, bo o 1 proc. do 1,31 mln ha spadła powierzchnia zasiewów rzepaku pod zbiory w 2017 r.

Wyraźny wzrost powierzchni o 21 proc. do 403.800 ha w porównaniu z 2016 r. zanotowano w przypadku zasiewów buraków cukrowych.

Większa jest też powierzchnia uprawy ziemniaków, która wynosi 254 900 ha, czyli o 12 400 ha (5 proc.) więcej niż w 2016 r.

Kukurydza

Uprawa kukurydzy na kiszonkę prowadzona jest na powierzchni 2,14 mln ha, czyli podobnej jak w ubiegłym roku. Powierzchnia uprawy kukurydzy na ziarno zajmuje 392 400 ha, prawie 6 proc. mniej niż w 2016 r. 

Bobowate

Zajmują stosunkowo niewielką powierzchnię. Groch uprawiany jest na 92 200 ha, o 6 proc. więcej niż przed rokiem, a fasola na 44 600 ha, o ponad 15 proc. większym areale niż w 2016 r.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!