Najniższe prognozy zbioru rzepaku w Polsce mówiłiy o 1,2 - 1,3 mln ton.W minionym sezonie produkcja rzepaku wyniosła 1,9 mln ton.

Po pesymistycznych nastrojach na rynku wynikających ze złego przezimowania rzepaku, konieczności zaorania plantacji i w związku z tym znacznego zmniejszenia areału uprawy, teraz sytuacja wygląda znacznie lepiej.

W rejonach, gdzie rzepak pozostał, tj. głównie województwach zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim czy na południu Polski - dolnośląskim, opolskim, plony są bardzo dobre - informuje PSPO.

Wg informacji farmer.pl uzyskanych od rolników z województwa dolnośląskiego, ceny skupu rzepaku wynoszą 2,2 tys. zł za tonę. Plony rzepaku na Dolnym Śląsku wynoszą średnio 5,2 - 5,5 t/ha.

W obecnym roku jakość rzepaku jest przewaŜnie zadawalająca. Nie zauważa się problemów z porastaniem czy zachwaszczeniem nasion. Zaolejenie notuje się na podobnym poziomie jak sezon wcześniej. Również wilgotność rzepaku w większości nie budzi znacznych zastrzeżeń - poinformowała Agnieszka Słodowa z PSPO.

Podobał się artykuł? Podziel się!