Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów (za MRiRW) w I kwartale br. wartość sprzedaży zagranicznej artykułów mlecznych wyniosła 384,2 mln euro, czyli była o 20 proc.(tj. 94,1 mln euro) niższa niż przed rokiem. Trzeba jednak zaznaczyć, że jeszcze w styczniu-lutym obniżka sięgała 24 proc., zatem tendencje spadkowe powoli wyhamowują.

Spadek wartości eksportu wynika przede wszystkim z niższych cen transakcyjnych artykułów mlecznych. W I kwartale br. zmniejszenie jego wolumenu odnotowano bowiem jedynie w przypadku serów (o ponad 2 proc. wobec analogicznego okresu przed rokiem; do 50,4 tys. t) oraz serwatki (o prawie 7 proc. w relacji rocznej do 59,6 tys. t). Wolumen sprzedaży zagranicznej pozostałych przetworów był już wyższy niż rok temu, w odniesieniu do artykułów płynnych (mleko, śmietana) nawet o ponad 50 proc., sięgając 112,2 tys. t. Eksport masła wzrósł o 15 proc. do 11,5 tys. t, zaś mleka w proszku o ponad 2 proc. do 36,5 tys. t. Niemniej, średnio w I kwartale br. ceny masła na rynkach światowych były o 20% niższe niż w 2014 roku, odtłuszczonego mleka w proszku o prawie 50 proc., zaś pełnego mleka w proszku o 40 proc. Stąd też, pomimo wzrostu wolumenu, miał miejsce tak silny spadek wartości eksportu.

Warto jednocześnie zwrócić uwagę, że o ile wyniki eksportu artykułów mlecznych do UE zaskakują dość pozytywnie (w I kwartale br. spadek wartości jedynie o 5 proc. w relacji rocznej), o tyle wyniki handlu z krajami trzecimi (i to nawet po wyłączeniu Rosji) rozczarowują. W analizowanym okresie wartość sprzedaży na te rynki była o 24 proc. niższa niż w I kwartale 2014 roku. Zaważył na tym bardzo duży spadek wolumenu wysyłek mleka w proszku do Chin i Algierii - o 72 proc. w relacji rocznej. W rezultacie łącznie wartość eksportu mleka w proszku do tych dwóch krajów była o 39,6 mln euro niższa niż w analogicznym okresie przed rokiem (wyniosła 3,6 mln euro wobec 43,1 mln euro rok temu). W marcu nastąpiło jednak wyraźne ożywienie, stąd też kolejne miesiące, mogą przynieść poprawę sytuacji.

Podobał się artykuł? Podziel się!