Koszty stałe związane np. z zakupem maszyn, budynków, nakładami na badania i marketing rozkładają się wtedy na większą ilość produktów, co sprawia, że są one niższe.

- Rok 2016 będzie już drugim rokiem z rzędu niskich na tle historycznym cen mleka, co może przyspieszyć proces konsolidacji. Wraz z wydłużaniem się okresu niskich cen kończyć działalność będą producenci, którzy w ostatnim czasie sprzedawali poniżej kosztów produkcji w nadziei na szybką poprawę sytuacji rynkowej. Tym samym w 2016 r. można oczekiwać przyspieszenia konsolidacji szczególnie na poziomie produkcji, gdzie marże spadły najsilniej – mówi Jakub Olipra.

W jego ocenie, konsolidacja w polskim sektorze mleczarskim będzie sprzyjać wzrostowi jego konkurencyjności w UE.

- Zgodnie z naszymi oczekiwaniami po likwidacji kwot mlecznych konkurencja w UE nasiliła się – mówi ekspert. Polska znalazła się w grupie krajów, w których produkcja mleka uległa zwiększeniu i zajmuje ona obecnie 5 miejsce w UE pod względem wielkości produkcji. Niemniej jednak dystans pomiędzy 4 krajem jakim jest Holandia szybko się zwiększa z uwagi na wyraźnie wyższy wzrost produkcji mleka tym kraju w porównaniu do Polski. Zgodnie z danymi Komisji Europejskiej w okresie od kwietnia do września produkcja mleka w Holandii zwiększyła się o 8,0 proc. r/r podczas gdy w Polsce o 2,9 proc.

- W rezultacie aby Polska wzmacniała swoją pozycję na rynku mleka w warunkach wysokiej konkurencji i niskich cen na światowym rynku niezbędna jest dalsza konsolidacja sektora zarówno na poziomie produkcji jak i przetwórstwa – uważa ekspert.

Analityk wskazuje, że cena mleka w Polsce jest determinowana przez cenę mleka na rynku globalnym. Tym samym po uwzględnieniu zjawiska sezonowości prognozujemy, że na koniec I kw. 2016 cena skupu mleka w Polsce wyniesie ok. 109 zł/hl, II kw. 104 zł/hl, III kw. 108 zł/hl oraz 120 zł/hl na koniec IV kw. Głównym czynnikiem ryzyka dla naszej prognozy jest dalszy przebieg spowolnienia gospodarczego w Chinach.

Zobacz więcej na portalspozywczy.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!