W efekcie w przeciągu ostatnich czterech tygodni na wartości zyskały jedynie kontrakty na rzepak i paryską pszenicę (załączone tabele).

W ostatnich latach coraz więcej regionów świata dotyka susza. Odbija się to negatywnie na poziomie globalnej produkcji rolnej. Wystarczy przypomnieć wielką suszę w 2010 roku w Rosji i w 2012 r. w USA, które doprowadziły do potężnych wzrostów cen surowców rolnych na światowych giełdach. Agencje ONZ: Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO), Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) i Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zwalczania Pustynnienia (UNCCD) niedawno w Genewie ogłosiły, że od lat 70. ubiegłego wieku podwoiła się powierzchnia naszego globu nawiedzana przez susze. -Ta najbardziej niszczycielska klęska naturalna, która uderza w podstawy bytu ogromnych rzesz ludności zależnej od rolnictwa, powoduje roczne straty rzędu 6 do 8 miliardów dolarów (4,6 do 6,1 miliarda euro).

Tymczasem w nadchodzącym sezonie w USA ponownie prognozowana jest rekordowa produkcja kukurydzy sięgająca ok. 370 mln ton wobec 274 mln ton w sezonie obecnym. W kontekście wyżej opisanej kwestii suszy, warto przypomnieć, że w ub. roku w USA o tej porze również prognozowano rekordowe zbiory kukurydzy w 2012 r. na poziomie ok. 370 mln ton. Susza, która później wystąpiła, zmniejszyła rzeczywiste zbiory o ok. 100 mln ton! Pod koniec marca USDA (Amerykański Departament ds. Rolnictwa) opublikował kwartalny raport na temat zapasów i szacunków areału zasiewu zbóż i soi. Dane rozczarowały inwestorów. Oczekiwano zapasów pszenicy w USA na dzień 1 marca br. w granicach 1,055-1,238 mld buszli, tymczasem okazało się, że wynoszą 1,23 mld buszli, czyli na granicy najśmielszych oczekiwań. Zasiewy pszenicy USDA szacuje na 56,4 mln akrów (przewidywania rynku były w przedziale 55,6-57,3 mln akrów).

W przypadku kukurydzy poziom zapasów na początku marca wyniósł 5,4 mld buszli, było to znacznie powyżej szacunków analityków (4,885-5,248 mld buszli).

USDA przewiduje uprawę kukurydzy na obszarze 97,3 mln akrów. Jeżeli prognozy się sprawdzą, będzie to największa powierzchnia zasiewów kukurydzy w USA od 1936 roku. Analitycy oczekiwali zapasów soi na dzień 1 marca br. w USA w przedziale 905-984 mln buszli. Tymczasem raport ujawnił wartość zapasów na poziomie 1 mld buszli, przekraczając najbardziej optymistyczne oczekiwania.