Dzięki zwiększeniu skupu i przetwórstwu mleka zysk wzrósł do 810 mln dolarów nowozelandzkich wobec 466 mln dolarów nowozelandzkich w poprzednim roku gospodarczym (w przeliczeniu około 596 mln dolarów USA).

Jak powiedział prezes Fonterry, wobec zmniejszającej się ilości surowca na świecie i stabilizacji popytu spółdzielnia podniosła cenę skupu kilograma suchej masy mlecznej o 50 centów nowozelandzkich do 5,25 dolara nowozelandzkiego za kg.

Według prezesa Fonterry, rok gospodarczy 2015/2016 był dla producentów bardzo trudny ze względu na spadek cen mleka. Przyszłość jednak napawa optymizmem gdyż po osiągnięciu najniższego poziomu cen są szanse na ich ponowny wzrost.