Jednak zwracają one także uwagę na wyzwania w zakresie ochrony środowiska, którym trzeba stawić czoła. Te same badania zwracają także uwagę na konieczność wprowadzenia zmian w zakresie polityki i przepisów, aby zoptymalizować korzyści.

Sekretarz generalny Copa i Cogeca powiedział, że z ogromną radością dowiedział się o badaniach poświęconych ekonomicznym, społecznym i środowiskowym korzyściom związanym z nowymi technikami hodowli roślin w UE, które prowadziło HFFA Research GmbH, otrzymawszy wcześniej mandat od Europejskiej Platformy Technologicznej ds. roślin, do której należą Copa i Cogeca.

Badania pokazują, że innowacyjność w sektorze hodowli roślin ma duże znaczenie. Pozwala znacząco zwiększyć wydajność produkcji rolnej i walczyć z głodem i niedożywieniem na świecie. Te same badania pokazały, że genetyczne ulepszenia w zakresie rolnictwa w UE przyczyniły się do wzrostu PKB UE o ok. 14 miliardów euro. Pozwoliły także na stworzenie nowych miejsc pracy i spowodowały coroczny wzrost przychodów rolników o ok. 30 proc. w ciągu ostatnich 15 lat. Przeprowadzone badania dowodzą także, że nowe techniki hodowli są korzystne dla środowiska, pozwalając oszczędzać deficytowe zasoby na całym świecie poprzez osiąganie większych plonów z dostępnych areałów uprawnych.

Badania wskazują, że unijni hodowcy muszą zmierzyć się wyzwaniami w zakresie polityki oraz ram prawnych. Powinno się ich zachęcać do inwestowania w nowe techniki hodowli, a nie im to utrudniać. Oczywiste korzyści, wynikające ze stosowania nowych technik hodowli muszą być podkreślane oraz powinny cieszyć się wsparciem na poziomie politycznym, udzielonym w postaci odpowiednich przepisów, finansowania czy działań popularyzujących.

Podobał się artykuł? Podziel się!