Według danych Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa w 2015 roku światowa produkcja mięsa wynosiła 318,7 mln ton, w tym udział mięsa wieprzowego był najwyższy i wynosił 119,4 mln ton (37,5 proc.). W porównaniu do roku poprzedniego wzrost produkcji wieprzowiny wynosił 1,9 proc. Jak na razie wieprzowina pozostaje głównym źródłem białka zwierzęcego w żywieniu ludzi. Pomimo dobrego popytu na wieprzowinę dla jej producentów problemem jest opłacalność produkcji. Jeśli porównać indeks zmiany cen dla lat 2002-2015, to na tle pozostałych gatunków mięsa ceny wieprzowiny rosły najwolniej, osiągając w 2015 roku poziom cenowy tak niski, jak w roku 2010. Konsekwencją takiego stanu rzeczy było odnotowane w 2016 roku zmniejszenie w krajach UE pogłowia świń, w tym stada podstawowego loch. W Niemczech, według ostatniego spisu z maja 2016 roku, liczba loch zmniejszyła się o 56 tysięcy, czyli o 2,8 proc. Podobnie w Danii - liczba loch według stanu na 1 października 2016 roku zmniejszyła się w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 26 tysięcy sztuk, czyli o 3 proc. Również w Polsce od wielu lat obserwujemy niekorzystny trend zmniejszania się krajowego pogłowia świń, a także liczby loch w stadzie podstawowym. W porównaniu do marca 2008 roku, w analogicznym okresie roku 2016 pogłowie świń zmniejszyło się o 35,1 proc., natomiast loch aż o 43,3 proc. (wykres 1). Głównymi przyczynami zmniejszającego się pogłowia zwierząt była niska opłacalność produkcji tuczników, coraz większa konkurencja na rynku krajów UE, a także w pewnym stopniu konieczność spełniania coraz wyższych standardów w produkcji świń.

Silna konkurencja ze strony państw UE posiadających nadwyżki wieprzowiny jest istotnym czynnikiem wpływającym na kształtowanie cen. Cotygodniowe notowania giełdowe są podstawą do porównania ceny, za jaką można zakupić półtusze i elementy wieprzowe np. z Belgii, Niemiec, Danii. Według danych publikowanych przez MRiRW w ostatnich 4 latach, z tych trzech krajów import wieprzowiny był największy i stanowił w roku 2015 ponad 70 proc. całego importu wieprzowiny do Polski (wykres 2). Łączna wartość importowanej do Polski wieprzowiny wyniosła w ubiegłym roku ponad 5,1 mld zł.