Prognoza produkcji rzepaku w Unii na bieżący sezon zakłada, że będzie ona niższa o 0,16 mln t w porównaniu do poprzedniego roku. Wg Oil World najwięcej rzepaku mają zebrać Niemcy 5,2 mln t i jest to o ok. 0,2 mln t więcej niż w roku ubiegłym.

Pozostali więksi producenci zanotują spadki względem wcześniejszego sezonu wynikające ze zmniejszenia areału upraw. Dla Francji przewiduje się produkcję na poziomie 5,2 mln t wobec 5,3 mln ton, dla Wielkiej Brytanii 2,1 mln t wobec 2,5 mln t, w Polsce 2,9 mln t wobec 3 mln t. W sumie areał zasiewów rzepaku pod zbiory 2016 roku zmniejszył się z 6,53 mln ha do 6,39 mln ha.

Ostatnie mrozy pogorszyły stan upraw w państwach nadbałtyckich i jest za wcześnie, aby rzetelnie ocenić wpływ chłodów na spadek plonów. Należy się też liczyć z negatywnymi skutkami zakazu stosowania neoniktynoidów, wzrostem aktywności i zagrożeń ze strony szkodników. Obecnie wczesne prognozy przedstawione przez OW zakładają średni plon na poziomie 3,44 t/ha i wg tych szacunków Niemcy mają uzyskać średnio 4 t/ha, Wielka Brytania 3,80 t/ha, Francja 3,58 t/ha, Polska 3,28 t/ha.

Podobał się artykuł? Podziel się!