Zdaniem GUS spadek krajowej produkcji wełny był wynikiem zmniejszenia zarówno rocznej wydajności wełny od 1 owcy o 12,9 proc. do poziomu 2,7 kg jak i średniorocznego pogłowia owiec, które obniżyło się o 28 tys. sztuk, tj. o 10,8 proc.

W gospodarstwach indywidualnych wyprodukowano w 2010 r. 566 ton wełny (o 25,8 proc. mniej niż w roku poprzednim).

W 2010 r. produkcja wełny w przeliczeniu na 100 ha użytków rolnych wyniosła 4 kg, tj. o 21,6 proc. mniej niż w 2009 r.

W 2010 r. w przekroju terytorialnym najwyższym udziałem w ogólnokrajowej produkcji wełny charakteryzowały się województwa: małopolskie (24,8 proc.), wielkopolskie (13,5 proc.), kujawsko-pomorskie (8,9 proc.), łódzkie (8,3 proc.) i lubelskie (8,2 proc.), a najmniejszym województwa: opolskie (0,8 proc.) i zachodniopomorskie (1,6 proc.).

Wyższą produkcję wełny na 100 ha użytków rolnych, w porównaniu z notowaną średnio dla kraju (4 kg), odnotowano w 5 województwach: małopolskim (23,5 kg), kujawsko-pomorskim, łódzkim i podkarpackim (5,1 kg) oraz wielkopolskim (4,6 kg).

Najniższą produkcją wełny na 100 ha użytków rolnych charakteryzowały się województwa: mazowieckie i opolskie (0,9 kg), zachodniopomorskie (1,1 kg) i warmińsko-mazurskie (1,6 kg) .

Podobał się artykuł? Podziel się!