W piątek notowania kontraktów zbożowych rozpoczęły się od spadków cen sięgających w trakcie dnia nawet 1-2 proc. Jednak tuż przed publikacją raportu USDA  (godz. 18 naszego czasu) ceny niewiele odbiegały od czwartkowych zamknięć. Chwilę po ogłoszeniu danych wystąpiły silne wzrosty cen. Najmocniej, bo prawie 3 proc. wzrosła amerykańska pszenica. Niestety zapału kupujących wystarczyło na niezbyt długo i do końca dnia ceny sukcesywnie spadały. Ostatecznie pszenica w Chicago zakończyła dzień na niewiele ponad jednoprocentowym plusie, a kukurydza potaniała ponad 3 proc. Na obniżki cen za oceanem zboża notowane w Paryżu nie zdążyły zareagować (giełda już nie pracowała) i zakończyły dzień na ok. jednoprocentowych wzrostach cen.

Bezpośrednią przyczyną początkowego optymizmu inwestorów po ogłoszeniu raportu były gorsze dane od oczekiwań. Analitycy oczekiwali niewielkiego wzrostu prognozy zapasów końcowych pszenicy w USA w stosunku do raportu wrześniowego, tymczasem projekcja USDA okazała się o 1,2 mln t niższa niż we wrześniu. Również globalne zapasy końcowe tego ziarna będą mniejsze niż uważano jeszcze miesiąc temu, pomimo podniesienia szacunków produkcji w UE o 3 mln t (konsumpcja wzrośnie o 4 mln t).

W październikowym raporcie USDA podniosła prognozę globalnej produkcji zbóż (bez ryżu) z 1989,12 mln t szacowanych we wrześniu do 1993,52 mln t (poziom o 80 tys. t wyższy od rekordowego sezonu poprzedniego). Zapasy końcowe maja wynieść 418,56 mln t (420,19 mln przed miesiącem i 395,41 mln t w poprzednim sezonie).

Po raz kolejny z rzędu podwyższono i tak już rekordową prognozę zbioru pszenicy na świecie – tym razem o 1,17 mln t do 721,12 mln t (715,13 mln t rok wcześniej). Jednak dzięki wzrostowi prognozowanej konsumpcji i zmniejszeniu zapasów początkowych, zapasy na koniec sezonu będą niższe niż sądzono we wrześniowym raporcie o 3,79 mln t i wyniosą 192,59 mln t. Najbardziej podniesiono prognozę produkcji w UE – o 3,01 mln t do rekordowych 153,98 mln t. Jest to wynik o 7,6 proc. lepszy niż w poprzednim sezonie i o 11 proc. wyższy niż średnia z pięciu lat, która wynosi 138,3 mln t.  W UE odnotowano rekordowa wydajność z 1 ha (5,79 t) przy powierzchni zasiewów 26,6 mln ha (o 0,8 mln ha więcej niż w 2013/14).

Największe przeszacowanie produkcji pszenicy w UE dotyczyło krajów Europy Środkowej. W Niemczech zwiększono szacunki produkcji w stosunku do września o 1,35 mln t do rekordowych 27,5 mln t, przy rekordowej wydajności 8,54 t/ha. W Czechach do rekordowych 5,2 mln t, przy rekordowej wydajności 6,24 t/ha i w Polsce o 0,35 mln t do rekordowych 10,6 mln t, przy rekordowej wydajności 4,82 t/ha. Jednak deszczowa pogoda w sierpniu i wrześniu podczas żniw w wielu europejskich krajach znacznie obniżyła jakość ziarna. O 0,5 mln t podniesiono również szacunki zbiorów na Ukrainie do 24,5 mln t. Zmniejszono po 0,5 mln t w Australii (do 25 mln t) i Kanadzie (do 27,5 mln t) oraz w Kazachstanie o 1 mln t do 12,5 mln t.

Globalna produkcja kukurydzy osiągnie w bieżącym sezonie rekordową wysokość 990,69 mln t (wzrost o 3,17 mln t w stosunku do wrześniowej prognozy i o 2,12 mln ton więcej niż w poprzednim sezonie). Zapasy końcowe wzrosną w stosunku do poprzedniej prognozy o 0,67 mln t do 190,58 mln t i o 17,58 mln t w stosunku do sezonu 2013/14. Prognozę zbiorów zwiększono dla USA z 365,66 mln t przed miesiącem do 367,68 mln t, a zapasy końcowe z 50,84 mln t do 52,85 mln t (zapasy końcowe w 2013/14 skorygowano w górę o 1,38 mln t do 31,39 mln t). Podniesiono także oczekiwany poziom zbiorów w UE do rekordowych 71,02 mln t (wzrost w stosunku do wrześniowej prognozy o 2,67 mln t i o 6,83 mln t w stosunku do ub. roku). W Polsce pozostawiono prognozowane zbiory na poziomie 3,88 mln t. Korekta w dół o 1 mln t produkcji kukurydzy dotyczyła Ukrainy (do 25 mln t).