Według najnowszego raportu Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC) z końca października Rosja w bieżącym sezonie wyprodukowała 100,6 mln t zbóż. Jest to wielkość jedynie nieznacznie mniejsza niż w poprzednim sezonie. Wówczas zebrano 101,5 mln t, co oznacza, że produkcja w obecnym sezonie oczekiwana jest na poziomie o 0,9 mln t (0,9 proc.) mniejszym.

Jest to jednak znacznie mniejszy spadek niż oczekiwano przed kilkoma miesiącami. Warto przypomnieć, że IGC w kwietniu oczekiwała zbiorów na poziomie niespełna 86 mln t. Wtedy obawiano się, mimo nieco większej powierzchni zasiewów, niewystarczająca ilość opadów wraz z problemami finansowymi niektórych producentów, powodującymi niższe zużycie środków produkcji, może przyczynić się do wyraźnego zmniejszenia przeciętnych plonów i tym samym spadku produkcji. Duża część z tych obaw okazała się przedwczesna, a plony i zbiory stosunkowo wysokie. Gdyby końcowe szacunki zbiorów były zbliżone do obecnej prognozy, to tegoroczna produkcja zbóż w Federacji Rosyjskiej byłaby trzecią najwyższą w historii po rekordowej (105 mln t) w roku 2008 i drugiej najwyższej w roku 2014.

Warto również zauważyć, że w bieżący sezon Rosja weszła z dużymi zapasami zbóż, przez IGC szacowanymi na 11,0 mln t wobec 7,9 mln t przed rokiem. Dostępność zbóż jest, więc znaczna.

Rosja w dużej mierze nastawia się na eksport ziarna. Mimo, że w skali świata jest piątym największym producentem, po Chinach, USA, UE i Indiach, z udziałem w światowej produkcji zbóż (bez ryżu) w bieżącym sezonie ocenianym na około 5 proc., ma stosunkowo duże znaczenie w światowym handlu, szczególnie w przypadku pszenicy. IGC prognozuje eksport zbóż z Rosji w sezonie 2015/16 na 31,7 mln t (+4 proc.), co dałoby Rosji czwarte miejsce na świecie, po Stanach Zjednoczonych, UE i tuż za Ukrainą, z udziałem około 10 proc. eksportu. Oznacza to, że stosunkowo duża część produkcji kierowana jest na eksport. W bieżącym sezonie według IGC, odsetek produkcji skierowany na eksport wyniesie 31,5 proc. To więcej niż przeciętnie w ostatnich dwóch latach, kiedy Rosja stosowała ograniczenia w handlu. To również więcej niż średnio na świecie, gdyż przedmiotem handlu międzynarodowego jest zazwyczaj około 15-16 proc. produkcji.