Według niemieckiego towarzystwa rolniczego, mimo rosnącego popytu na żywność ekologiczną, maleje liczba rolników, którzy chcą przejść na produkcję ekologiczną.

Od 2000 r. wielkość niemieckiego rynku żywności ekologicznej wzrosła aż czterokrotnie do prawie 8 mld euro (4,4 proc. udział w sprzedaży żywności).

Rolnicy ekologiczni w Niemczech dysponują ponad 1 mln hektarów (6,3 proc. ogółu gruntów rolnych). Jest ich około 23,3 tys. i posiadają 8,5 proc. niemieckich gospodarstw rolnych.

Przychody niemieckich gospodarstw ekologicznych szacowane są na 1,6 mld euro.

Jak wynika z raportu Inspekcji, Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w końcu 2014 r. liczba producentów ekologicznych w Polsce wynosiła – 25 427, a w roku 2013 – 27 093. Dwa lata temu zanotowano wzrost liczby producentów ekologicznych o 2,7 proc. w porównaniu z rokiem 2012, a w roku 2014 liczba ta obniżyła się o 6,1 proc. w porównaniu z rokiem 2013. W ubiegłym roku, działalność ekologiczną najwięcej osób prowadziło w województwie warmińsko-mazurskim – 4244, następnie w zachodniopomorskim – 3549 i podlaskim – 3453.

W Polsce zdecydowana większość producentów ekologicznych to ekologiczni producenci rolni. 2013-2014 stanowili oni ok. 98 proc. wszystkich producentów.

W ubiegłym roku łączny areał, na którym była prowadzona produkcja ekologiczna, zmniejszył się o 1,8 proc. w porównaniu z rokiem 2013 i wynosił 657 902 ha.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!