Według danych MRiRW w  okresie pierwszych czterech miesięcy br. sprzedaż wieprzowiny z Polski na rynkach zagranicznych wyniosła 128,6 tys. t, czyli zwiększyła się o 6,5-procent w skali roku.

Wzrost eksportu był napędzany przez sprzedaż na rynek wspólnotowy, która w ujęciu rocznym zwiększyła się o 27 proc. do 108,2 tys. t. Równocześnie eksport mięsa wieprzowego na rynki poza unijne obniżył się o 42 proc. Tak znaczny spadek sprzedaży na rynki poza UE wynikał z utrzymania się ograniczeń w imporcie polskiego surowca, które zostało wprowadzone przez niektóre kraje azjatyckie jak również przez Rosję. Jest to konsekwencją pojawienia się ASF na terytorium Polski w 2014 r.

Kluczowym odbiorcą nieprzetworzonego mięsa wieprzowego z Polski są Włochy, które w okresie pierwszych czterech miesięcy br. zaimportowały o 25 proc. więcej surowca z Polski niż przed rokiem. Podobną dynamikę w sprzedaży (25 proc.) odnotowaliśmy dla Niemiec, który jest drugim, co do wielkości odbiorcą mięsa wieprzowego z Polski. Wywóz mięsa do Słowacji, trzeciego, co do wielkości rynku sprzedaży wieprzowiny z Polski, pozostał na prawie takim samym poziomie jak w analizowanym okresie w roku poprzednim. 

Warto również zauważyć, że znacznie zwiększyło się zainteresowanie polską wieprzowiną w Wielkiej Brytanii. W analizowanym okresie wywóz nieprzetworzonego mięsa wieprzowego do tego kraju prawie się podwoił, co pozwoliło na osiągnięcie wolumenu 4,9 tys. t. Wysoką dynamikę sprzedaży na poziomie 69 proc. odnotowano również dla Stanów Zjednoczonych, które w analizowanym okresie zakupiły 7,4 tys. t wieprzowiny z Polski i stały się tym samym głównym poza unijnym rynkiem sprzedaży.

Równocześnie import nieprzetworzonego mięsa wieprzowego w okresie pierwszych czterech miesięcy br. wzrósł o 4,8 proc. w skali roku do 213,5 tys. t.

Warto zauważyć, że w omawianym okresie import surowca z Belgii zwiększył się w ujęciu rocznym o 14 proc. W rezultacie kraj ten jest obecnie najważniejszym dostawcą nieprzetworzonego mięsa wieprzowego na rynek polski z wolumenem na poziomie 59,1 tys. t. Zaraz po nim plasują się Niemcy z 52,8 tys. t, skąd import w skali roku zwiększył się zaledwie o 1 proc. O 1,6 proc. zwiększyły się również zakupy z Danii, do 41,4 tys. t. Te trzy kraje są obecnie dostawcą 72 proc. wieprzowiny do Polski.

Biorąc pod uwagę zmiany w eksporcie i imporcie Polska pozostaje importerem netto nieprzetworzonego mięsa wieprzowego. Deficyt handlowy zwiększył się w analizowanym okresie o 1,8 tys. t do 85 tys. t.

Podobał się artykuł? Podziel się!