Badania zostały wykonane w celu lepszego poznania potrzeb i preferencje obecnych i potencjalnych klientów banku oraz przygotowania rozwiązań dopasowanych do ich oczekiwań.
Po 7 latach badań zmian zachodzących wśród polskich rolników można stwierdzić, że grupa ta coraz bardziej intryguje tempem zmian i szybkim dostosowaniem do wyzwań nowoczesnego świata.

Co jest najważniejsze dla rolnika

Na pytanie co jest najważniejsze dla udanego, szczęśliwego życia ankietowani za najważniejsze uznali: zdrowie (63 proc.), udane małżeństwo (57 proc.) i dzieci (48 proc.) na dalszych miejscach była praca (32 proc. i pieniądze (32 proc.). Za najmniej istotne dla udanego życia uznano wykształcenie (3 proc.), wolność i swobodę (4 proc.) i silny charakter (5 proc.).
54 proc. ankietowanych rolników planuje po przejściu na emeryturę przekazać swoje gospodarstwo dzieciom.
69 proc. ankietowanych uważa, że potrafi dobrze gospodarować.
Decyzje zakupowe rolnicy najczęściej podejmują w oparciu o relacje. Dokonują zakupu wu tego samego sprzedawcy.

Rolnicy i media

Wśród badanych 96 proc. ogląda telewizję, 68 proc. słucha radia, a 62 proc. czyta prasę rolniczą. Im mniejsze gospodarstwo tym większy odsetek oglądających telewizję. W ciągu ostatnich dziesięciu lat o 20 proc. spadło czytelnictwo prasy, przy czym chętniej jest ona czytana przez osoby zamożniejsze i lepiej wykształcone.
71 proc. rolników korzysta z Internetu i ta liczba ciągle rośnie. Jeszcze dziesięć lat temu było ich 14-15 proc. Rolnicy specjalizujących się, w niektórych rodzajach produkcji korzystają z Internetu znacznie częściej. Wykorzystanie tego medium wśród rolników, jako źródła informacji i opinii jest 3-4 razy wyższe niż w innych grupach zawodowych. Na rolniczych forach internetowych pojawia się mniej hejterów niż gdzie indziej, a za to częściej służą one do udzielania sobie wzajemnych porad i wspierania się.
Ankietowani rolnicy korzystają najczęściej z laptopów (57 proc.), smartfonów (27 proc.) i tabletów (13 proc.).
Rolnicy najchętniej w Internecie poszukują informacji dotyczących bieżących cen środków produkcji i płodów rolnych (51 proc.), wiadomości rolniczych, notowań, cen , działania ARR i rządu (49 proc.) oraz ofert producentów maszyn, środków ochrony roślin i pasz (39 proc. Stosunkowo najmniej ankietowanych szukało rozrywki oraz informacji jak gospodarują inni rolnicy w innych krajach, a także opinii innych rolników o produktach i maszynach (po 9 proc.). Ankietowani rolnicy podkreślali wysoką jakość informacji zawartej w portalach rolniczych.