Import ukształtował się na poziomie 12,3 mld euro, o 4,5 proc. wyższym niż w analogicznym okresie 2015 r. Saldo wymiany handlowej pozostało dodatnie, ale zmniejszyło się do 5,3 mld euro.

Z analizy wyników polskiego handlu zagranicznego w okresie trzech kwartałów 2016 r. wynika, że trend wzrostowy utrzymał się w eksporcie mięsa drobiowego, którego wyeksportowano ponad 700 tys. ton (wzrost w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku o 17 proc.), za ponad 1,2 mld euro (o 7 proc. więcej niż rok wcześniej). Dalszy wzrost odnotowano w eksporcie wyrobów cukierniczych, których wywieziono 290 tys. ton, uzyskując ponad 1,2 mld euro (wzrost odpowiednio o 8 proc. i 6 proc.). Wzrost nastąpił także w eksporcie mięsa czerwonego i jego przetworów (do 935 tys. ton, o 3 proc. oraz 2,3 mld euro, również o 3 proc.), a także owoców i warzyw (liczonych łącznie z przetworami), soków owocowych i warzywnych oraz cukru. Zwiększył się także eksport (zarówno wolumen, jak i wartość) wyrobów spirytusowych i win.

Zmniejszył się natomiast eksport wyrobów tytoniowych do 1,4 mld euro (o 287 mln euro, tj. o 17 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r.), nasion rzepaku – do 94 mln euro (o 217 mln euro, o 70 proc.).

Wolumen eksportu produktów mleczarskich w okresie dziewięciu miesięcy 2016 r. był o 1 proc. większy niż rok wcześniej, ale na skutek niższych niż przed rokiem cen, wartość zmniejszyła się o 10 proc. i wyniosła 1,1 mld euro.

Przy ograniczeniu wolumenu wywozu ziarna zbóż o 8 proc. jego wartość zmalała o 16 proc., do 0,7 mld euro. Spadek eksportu ziarna został jednak z nadwyżką zrekompensowany wzrostem eksportu przetworów zbożowo-mącznych (o 15 proc., do 1,6 mld euro). W okresie trzech kwartałów 2016 r. mniejszy niż przed rokiem był eksport piwa (o 9 proc.) oraz produktów paszowych (o 4 proc.).

Czynnikami, które w dużej mierze zaważyły na wynikach eksportu (zwłaszcza w pierwszej połowie 2016 r.), były słabsze zbiory wielu produktów roślinnych w 2015 r. oraz spadek cen światowych, a zwłaszcza dekoniunktura na rynku mleka. Opisane zmiany wartości eksportu poszczególnych grup produktów spowodowały, że w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r.