Powoli, ale jednak poprawia się sytuacja cenowa na światowym rynku zbóż. W piątek, podobnie jak i w całym minionym tygodniu podrożały kontrakty zbożowe (z wyjątkiem kukurydzy na Matif). Pszenica na paryskiej giełdzie podrożała w piątek o 0,4 proc. do 167,5 euro/t, a przez tydzień notowania wzrosły o 1,1 proc. i jest najdroższa od dwóch tygodni.

W przeciwnym kierunku podążały notowania kukurydzy w Paryżu. Najbliższa seria z dostawą w czerwcu (ostatnie notowanie za tydzień) potaniała w piątek o 0,6 proc. do 165,0 euro/t, a w ujęciu tygodniowym cena spadła o 1,0 proc. Kolejna najbliższa seria kontraktu z dostawą w sierpniu wyceniana była w piątek o 4,5 proc. drożej (172,5 euro/t).

W piątek silnie podrożały amerykańskie zboża. Cena pszenicy w Chicago wrosła o 1,7 proc. do 161,03 USD/t (przez tydzień zwyżka wyniosła 0,7 proc.). Notowania amerykańskiej pszenicy przekroczyły granicę 160 USD pierwszy raz od 3 maja br. Nieco mniej- o 1,4 proc. wzrosła w piątek cena kukurydzy do 147,34 USD/t, a w ujęciu tygodniowym notowania podniosły się o 0,5 proc.

Solidne piątkowe wzrosty cen zbóż na amerykańskim rynku odbyły się pod presją obaw o przebieg pogody w długi weekend (w poniedziałek w USA święto- Memorial Day). Fundusze spekulacyjne w tygodniu kończącym się w ostatni wtorek kupowały netto kontrakty zbożowe i opcje na giełdzie w Chicago, ale ich ekspozycja krótka (gra na spadek cen) i tak była bardzo wysoka. Kupiono netto (8 tys. szt. kontraktów i opcji na pszenicę redukując otwarte pozycje krótkie netto (gra na spadek) do 113 tys. szt. W przypadku kukurydzy fundusze nabyły netto 27 tys. szt. kontraktów i opcji obniżając ekspozycję krótką netto do 176,5 tys. szt.

Pszenica Matif, kontrakt wrześniowy- cena wzrosła o 0,45 proc. (167,50 euro/t- 700 zł/t).
Wykres 1.


Notowania wrześniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 3