Kluczowe priorytety nowo wybranego przewodniczącego Cogeca Thomasa Magnussona obejmują usprawnienie polityk UE, które mają bezpośredni wpływ na spółdzielnie rolnicze w UE, szczególnie nadchodzące rozmowy handlowe oraz reforma WPR w roku 2020.

Przedstawiając najważniejsze elementy swojego programu działań na lata 2016-2018, pochodzący ze Szwecji Thomas Magnusson powiedział, że priorytetem w czasie jego trzyletniej kadencji będzie poprawa polityki unijnej, która wpływa bezpośrednio na europejskie spółdzielnie rolnicze. Zapewnienie rentowności i konkurencyjności jest kluczem do sukcesu spółdzielni. Konieczne jest zintensyfikowanie badań i innowacji oraz pozytywne oddziaływanie na biogospodarkę.

Poza tym trzeba zwalczać nieuczciwe praktyki, prowadzące do nadużyć w łańcuchu żywnościowym, aby stał się on bardziej zrównoważony i sprawiedliwy. Ponadto, konieczne jest aktywnie uczestnictwo w reformie WPR  i zachęcanie do rozwoju spółdzielni rolniczych, jako że stanowią one ważne narzędzie do poprawy pozycji rolników na rynku.

Niestabilność cen nasila się na rynkach rolnych, stąd potrzeba dobrych narzędzi, które pomogą rolnikom w zarządzaniu ryzykiem. Ważne będzie także poszerzenie możliwości handlowych i znalezienie nowych rynków zbytu dla produktów, a także zapewnienie równowagi w rozmowach handlowych.

Kolejnym priorytetem jest dalszy rozwój europejskiej spółdzielczej sieci biznesowej oraz podwyższenie świadomości instytucji europejskich w zakresie zysku spółdzielni oraz ich znaczącego wkładu we wzrost gospodarczy. Wreszcie, kontynuacja promowania modelu spółdzielczego we wszystkich państwach członkowskich. Na przykład w krajach skandynawskich jest on zdecydowanie bardziej rozwinięty niż w innych.

Thomas Magnusson jest przedstawicielem Federacji Szwedzkich Rolników. Prowadzi w Szwecji gospodarstwo mleczarskie o charakterze mieszanym, zajmuje się także leśnictwem. W jego pracy wspierać go będą wiceprzewodniczący: Maria Antonia Figueirdo z Confagri, z Portugalii, Martin Pycha z Czeskiego Stowarzyszenia Rolników,  Thomas Memmert z Niemieckiego Stowarzyszenia Spółdzielni (DRV) i Vasileios Parolas ze Stowarzyszenia Greckich Spółdzielni. 

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!