Sekretarz generalny powiedział, że produkty mleczne są bardzo ważnym elementem odżywczej i zrównoważonej diety, równocześnie utrzymując wzrost i zatrudnienie na obszarach wiejskich UE. Sektor ten znajduje się w trudnej sytuacji i należy podjąć działania, by zwiększyć jego rentowność i zagwarantować konkurencyjność w przyszłości, by sektor ten mógł sprostać wzrastającemu popytowi.

Nakreślając kluczowe działania, przewodniczący grupy roboczej „Mleko i produkty mleczne” Copa-Cogeca, stwierdził, że doświadczamy trudnej sytuacji krótkoterminowej. Wydarzenia na skali światowej, jak brak powrotu Chin na rynek i niespodziewane wydarzenia polityczne np. rosyjskie embargo, a także nieprawidłowe działanie łańcucha dostaw przyczyniły się do destabilizacji unijnego rynku i spadku cen mleka. Wielu producentów znajduje się pod presją i zmaga się z brakiem płynności finansowej. Jeśli sytuacja ta się nie zmieni, będą oni zmuszeni do zarzucenia działalności, co będzie miało znaczące reperkusje dla gospodarki obszarów wiejskich UE. Dlatego też Copa-Cogeca jest przekonana, że państwa członkowskie muszą mieć możliwość wcześniejszego wypłacenia płatności bezpośrednich, jeszcze przed 1 grudnia, a także, że kary za przekroczenie kwoty 2014/2015 powinny wrócić do sektora mleka, by pomóc producentom mleka w odzyskaniu płynności finansowej. Około 700 mln euro ma zniknąć z sektora ze względu na tak wysokie kary. Te środki są potrzebne w sektorze, czy to na inwestycje, obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania, promocję (w tym zewnętrzną) i programy, jakości.

Niektórzy rolnicy uzyskują za swoje mleko ceny plasujące się znacznie poniżej poziomu sieci bezpieczeństwa. Komisja Europejska działa bardzo opieszale w tej kwestii. Dlatego też apelujemy o ocenę poziomu interwencji publicznej dla rynku mleka, by odzwierciedlała ona koszty produkcji i stworzyła prawdziwy dolny pułap cen na rynku. Pojawiają się nowe możliwości eksportu dla sektora. Należy zastanowić się, jak można pokryć ryzyko związane z ekspansją na nowe rynki. 

Podobał się artykuł? Podziel się!