Pszenica na MATIF w kontrakcie majowym spadła o 1,2 proc., na CBOT potaniała o 3,0 proc. Kukurydza w Paryżu obniżyła się o 1,9 proc. i w Chicago spadła o 3,0 proc.

Poniedziałkowe notowania kontraktów na zboża zdominowała pogoda, a raczej jej prognozy na nadchodzące kilka dni. Przewidywane polepszenie warunków  atmosferycznych ma wpłynąć na przyspieszenie siewu kukurydzy i poprawę kondycji pszenicy ozimej. To wystarczyło, aby notowania kontraktów za Oceanem spadły na wartości po 3 proc.

Tymczasem, już po zamknięciu w poniedziałek notowań na CBOT, USDA opublikowała najnowszy tygodniowy raport o postępach siewu kukurydzy i kondycji pszenicy ozimej. Dane z raportu nie napawają optymizmem. Tak więc mamy zestawienie faktów (raport) i oczekiwań (prognoza pogody). W tym kontekście ciekawie zapowiadają się notowania kontraktów na zboża w dniu dzisiejszym.

Według wspomnianego wyżej raportu, w USA do 05 maja zasiano zaledwie 12 proc. areału kukurydzy (wobec 5 proc. przed tygodniem). W ubiegłym roku o tej porze siewy objęły  69 proc. powierzchni, a średnia z ostatnich pięciu lat wynosi 47 proc. Opóźnienie jest obecnie większe niż w 1993 r., gdy z uwagi na powódź obsianych było 14 proc. areału.

Przez ostatni tydzień pogorszyła się i tak już słaba kondycja pszenicy ozimej. Według raportu USDA w stanie dobrym i doskonałym jest aktualnie 32 proc. plantacji (spadek o 1 pkt. proc.) wobec  63 proc. przed rokiem.!  Natomiast o 4 pkt. proc. wzrósł udział areału w kondycji słabej i bardzo słabej do 39 proc.! Przed rokiem w tym stanie było zaledwie 12 proc. zasiewów.

Informa spodziewa się w nadchodzącym sezonie spadku produkcji pszenicy w USA  do zaledwie 41,6 mln ton, czyli o 20,2 mln ton mniej (ok. 33 proc.) niż w bieżącym sezonie (wg raportu USDA plony wyniosły 61,76 mln ton). Natomiast w przypadku kukurydzy - globalne zbiory mają wynieść 966 mln ton (o 110 mln ton więcej niż w sezonie 2012/13).

Na paryskiej giełdzie notowania kontraktów majowych pszenicy spadły o 1,21 proc. i wyniosły 245,75 EUR/t. Cena kontraktów listopadowych obniżyła się o 1,76 proc., styczniowe potaniały o 1,88 proc. i kosztowały 209,25 i 209,00 EUR/t.

Czerwcowe kontrakty na kukurydzę potaniały o 1,93 proc. i kosztowały 215,75 EUR/t. Cena kontraktów sierpniowych spadła o 2,03 proc., listopadowe obniżyły się o 1,93 proc. i wycenione były na 216,75 i 190,25 EUR/t.