Silne wzrosty cen surowców rolnych, które trwały przez kilka tygodni, zakończyły się na początku lipca. W tym czasie kontrakty na zboża zyskały 20-35 proc. i nieco mniej na oleiste. Rozpoczęta na początku lipca korekta notowań trwa już blisko 1,5 mies. (dane na 14 sierpnia br.) i przybrała równie mocny charakter jak wcześniejsze wzrosty cen. W efekcie większość cen kontraktów zbożowych i na oleiste znalazła się na poziomie z połowy czerwca, czyli z początkowego okresu 2-3 tyg. bardzo dynamicznych wzrostów notowań.

Silne rozchwianie cen, które występuje na przestrzeni ostatnich kilkunastu tygodni wynika ze sprzecznych danych napływających z głównych ośrodków analitycznych i oczekiwań uczestników rynku. Z jednej strony, zapowiadane anomalie pogodowe (m.in. El Nino) powodowały wzrost optymizmu wśród inwestorów i idący za tym wzrost cen. Z drugiej strony publikowane raporty nie wskazywały na wyraźne pogarszanie się światowego bilansu zbóż i oleistych, a w niektórych przypadkach wręcz parametry poprawiały się.

W efekcie w okresie ostatnich 5-6 tyg. od momentu wyznaczenia lokalnych szczytów notowań, pszenica na giełdzie w Paryżu potaniała o 14,1 proc., a w Chicago o 17,6 proc. Cena kukurydzy na Matif obniżyła się w tym czasie o 7,7 proc., a CBoT o 16,0 proc. Rzepak na paryskiej giełdzie potaniał o 6,8 proc., cena soi w Chicago spadła o 7,4 proc., a canoli w Winnipeg o 10,4 proc.

Dużo wskazuje na to, że w kolejnych tygodniach znaczna zmienność cen może być utrzymana, aczkolwiek w najbliższym czasie można się spodziewać wzrostu cen wynikającego chociażby z zakończenia żniw na półkuli północnej. Z niedowierzaniem trzeba też patrzeć na niektóre prognozy, które są znacznie wyższe od krajowych szacunków. Tak czy inaczej, będzie ciekawie.

ZBOŻA

Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC) w raporcie opublikowanym 30 lipca br. podniosła (w stosunku do raportu czerwcowego) o 4 mln t prognozę globalnej produkcji zbóż do 1970 mln t (i zweryfikowała o dodatkowe 2 mln t rekordową produkcję w sezonie poprzednim aż do 2013 mln t). Zapasy końcowe zbóż mają wynieść 435 mln t (aż o 13 mln t więcej w stosunku do raportu czerwcowego). Światowe zbiory pszenicy prognozowane są obecnie na 710 mln t (711 mln t przed miesiącem i rekordowe 721 mln t w 2014/15), a zapasy końcowe przewidywane są na poziomie 201 mln t (wzrost o 5 mln t). Zbiory w Unii Europejskiej szacowane są na 148,5 mln t (148,8 mln t przed miesiącem). W Kanadzie IGC spodziewa się zbiorów pszenicy w wysokości 28 mln t (o 2 mln t mniej niż w czerwcu). Prognozy zbiorów tego ziarna podwyższono w USA - o 0,3 mln t do 55,5 mln t i w Chinach o 0,5 mln t do 127,5 mln t.