Druga grudniowa aukcja produktów mlecznych na Global Dairy Trade (GDT) zakończyła się wzrostem indeksu o 1,9 proc. do 730,4 pkt. Łączny wzrost indeksu na dwóch grudniowych przetargach wyniósł 5,6 proc. ,a w całym 2015 r. indeks obniżył się o 3,5 proc. Nieznaczna roczna zmiana indeksu GDT nie oznacza, że mijający rok na rynku przetworów mlecznych był spokojny. Na początku roku wystąpiło silne odreagowanie trwających praktycznie cały 2014 r. spadków cen (obniżka indeksu o 48,4 proc.). Następnie do pierwszej aukcji w sierpniu br. trwały kolejne zniżki, które doprowadziły do wyznaczenia wieloletniego dołka notowań. Kolejne przetargi przyniosły silny wzrost indeksu, z korektą pod koniec roku.


Wydaje się, że kluczowym momentem (zwrotnym) na rynku był dołek wyznaczony na początku sierpnia. W ostatnich latach można zaobserwować trzyletni cykl koniunktury na rynku mleka. Dołki poprzedniego cyklu i jednocześnie początki nowego cyklu występowały w okresie maj-czerwiec 2006 r., 2009 r. i 2012 r. (poniższy wykres). Tak więc koniec spadków cen i początek nowego cyklu koniunktury powinien rozpocząć się późną wiosną/wczesnym latem 2015 r. W rzeczywistości wystąpiło 1-2 miesięczne przesunięcie cyklu, być może spowodowane m.in. zniesieniem kwot mlecznych w UE, czy też mniejszym popytem z Chin.


Źródło: www.globaldairytrade.info

Wzrost indeksu GDT, czyli poprawa koniunktury na rynku przetworów mlecznych przekłada się na wzrost cen mleka surowego w skupie. Tak było we wspomnianych latach 2006,2009 i 2012. Należy założyć, że będzie podobnie tym razem. Od września do listopada średnie ceny mleka w skupie w Polsce (w euro) i w UE rosły, odpowiednio o 4,2 proc. i 2,9 proc. (poniższe wykresy).

Poniższy wykres przedstawia średnie ceny mleka surowego w skupie w UE


Żródło: KE

Poniższy wykres przedstawia średnie ceny mleka surowego w skupie w Polsce wg danych UE


Żródło: KE

Według danych GUS również od wrześnie rośnie cena mleka w skupie z tym, że w naszej walucie wzrost ceny przez ostatnie trzy miesiące wyniósł 5,0 proc. (wykres poniżej).
Poniższy wykres przedstawia ceny mleka surowego w skupie w Polsce wg GUS


Żródło: GUS

Podobał się artykuł? Podziel się!