Niekwestionowanym liderem rynku w ostatnim miesiącu była pszenica, której ceny wzrosły na światowych giełdach o 7-8 proc. (tabela poniżej).

Wcześniejsze - trwające wiele miesięcy - spadki cen, były podyktowane oczekiwanymi globalnymi rekordowymi zbiorami. W istocie prognozy ziściły się. Jednak okazało się, że w niektórych krajach - tradycyjnych eksporterach pszenicy - wystąpiły problemy z jakością ziarna (Rosja, Kazachstan), co wpłynie na ograniczenie eksportu ziarna konsumpcyjnego.

Z kolei na Ukrainie może wystąpić ograniczenie wywozu za granicę ziarna w wyniku poważnych problemów z zasiewem pszenicy ozimej (obfite opady deszczu). Do tego dochodzą zapowiedzi zwiększania (odbudowy) zapasów, mocno uszczuplonych w poprzednim sezonie w niektórych krajach Azji i w Rosji. W efekcie uczestnicy rynku uznali, że globalny bilans pszenicy w bieżącym sezonie może być nadal napięty i przystąpili do zakupów.

Zboża

Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC - ang. International Grains Council) ponownie podwyższyła prognozę światowych zbiorów zbóż w sezonie 2013/14, tym razem o 1 mln ton do 1 930 mln ton (bez ryżu). Globalna produkcja pszenicy ma wynieść 693 mln ton (o 2 mln więcej w stosunku do poprzedniej prognozy). Oznacza to 6-proc. wzrost wobec poprzedniego sezonu. IGC podwyższyło oczekiwane zapasy końcowe pszenicy do 180 mln ton (wzrost o 5 mln ton). Rada spodziewa się pogorszenia jakości ziarna. Będzie to oznaczać wzrost udziału pszenicy paszowej kosztem konsumpcyjnej. Może mieć to wpływ na kształtowanie się cen. Wysokość zbiorów kukurydzy na świecie, pomimo korekty w dół, ma wynieść 943 mln ton (9 proc. więcej niż w poprzednim sezonie). Globalne zapasy zbóż na koniec obecnego sezonu mają wzrosnąć o 35 mln ton do 367 mln ton.

Strategie Grains (SG) - francuska firma analityczna, podwyższyła szacunki zbiorów zbóż w UE w sezonie 2013/14 roku o 0,9 mln ton do 301,1 mln ton.

Oznacza to wzrost o 8 proc. w stosunku do ubiegłego sezonu. Szacunek zbiorów pszenicy miękkiej został podniesiony do 135,5 mln ton (o 1,3 mln ton w stosunku do wcześniejszych prognoz). Będzie to poziom produkcji pszenicy zwyczajnej wyższy o 8 proc. w porównaniu z sezonem 2012/13.