Przedstawiciele producentów drobiu zwrócili uwagę na niektóre nakazy wprowadzone rozporządzeniem ministra rolnictwa, które pod znakiem zapytania stawiają polską produkcję gęsi.

Według wiceministra Jacka Boguckiego, Polska jest krajem produkującym najwięcej mięsa drobiowego w UE. W ciągu 11 miesięcy 2016 r. wyprodukowano go 2,3 mln ton, z czego 90 proc. stanowiło mięso brojlerów kurzych i indyków.

Polska ma duże i nowoczesne zaplecze hodowlane w postaci ferm zarodowych i reprodukcyjnych różnych gatunków drobiu. Polskie firmy produkujące drób są na takim samym poziomie jak w innych krajach UE. Jednak konkurencja opiera się przede wszystkim na przewadze cenowej. Cena zbytu polskich kurcząt patroszonych jest ponad 40 proc. niższa niż pochodzących z innych krajów UE.

Ceny skupu żywca drobiowego w ostatnim czasie systematycznie spadają, choć nie można zaobserwowano różnić w poszczególnych regionach kraju. Jest to również światowa tendencja. Trudno stwierdzić na razie  duży wpływ ptasiej grypy na rynek drobiu. Od miesiąca ceny są na niskim stałym poziomie, najniższym od 5 lat.

Średnia światowa cena skupu kurcząt tylko nieznacznie spadła między grudniem 2015 r. a grudniem 2016 r., podczas gdy w przypadki indyków spadek wyniósł 17 proc., a kaczek 4 proc.

Eksport mięsa drobiowego z Polski w ciągu 11 miesięcy 2016 r. wzrósł o 21 proc. Trafiał on przed wszystkim do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Czech i Holandii. Dodatnie saldo w handlu zagranicznym drobiem wyniosło w ciągu 11 miesięcy 2016 r. 890 tys. ton. W związku z pojawieniem się ptasiej grypy H5N8 eksport z Polski nie może być prowadzony do ponad 15 krajów w Afryce i Azji. Nie istnieją za to restrykcje dotyczące polskiego drobiu na rynkach UE.

Pierwsze krajowe doświadczenia związane z ptasią grypą sięgają lat 2006-2007 gdy pojawiły się przypadki ptasiej grypy H5N1 u dzikich ptaków. Zagrożenie zostało wtedy zażegnane dzięki szybkiemu działaniu inspekcji weterynaryjnej.

Ptasie grypa pojawiła się w Polsce ponownie w Polsce w 2016 r. Była to już jednak bardziej zjadliwa forma H5N8. Do 19 stycznia 2017 r. stwierdzono 32 ogniska tej choroby na ogół w małych gospodarstwach produkujących drób przede wszystkim na swoje potrzeby, choć były wśród nich również duże fermy drobiu. Stwierdzono także 14 przypadków choroby u dzikiego ptactwa. Sytuacja dotycząca zagrożenia ptasią grypą jest na bieżąco monitorowana przez specjalne grupy zadaniowe powołane przez ministerstwo rolnictwa.