Minister Krzysztof Jurgiel w swoim wystąpieniu powiedział, że przygotowany raport Komisji Europejskiej wskazuje na negatywne skutki prowadzonych negocjacji umów handlowych z poważnymi światowymi eksporterami produktów rolnych dla poziomu produkcji i cen szeregu ważnych sektorów rolnych w UE.

W zakresie zapowiadanych negocjacji handlowych z Nową Zelandią poważne zaniepokojenie Polski budzą doniesienia o zamiarach KE szybkiego tempa negocjacji umowy handlowej z tym krajem. Sektor mleczarski Nowej Zelandii stanowi poważną konkurencję dla mleczarstwa UE. W ostatnich latach Nowa Zelandia zanotowała wzrost produkcji mleka o 22 proc., podczas gdy UE tylko o 7 proc.

Biorąc pod uwagę silną pozycję sektora mleczarskiego Nowej Zelandii jak również nasilające się sytuacje kryzysowe w sektorze mleczarskim w UE – minister uważa, że zasadne byłoby wyłączenie sektora mleczarskiego z liberalizacji w ramach planowanej umowy (FTA) z Nową Zelandią.

Odnosząc się do innych prowadzonych negocjacji handlowych należy według ministra rozważyć wyłączenie z mięsa wołowego oraz cukru z preferencji dla Mercosuru oraz mięsa drobiowego dla USA.

Podczas omawiania tego punktu, ministrowie rolnictwa apelowali do KE o uwzględnienie sektorów wrażliwych w negocjacjach handlowych z Nową Zelandią, Mercosourem, USA i Japonią.

W punkcie dotyczącym sytuacji na rynkach rolnych, w tym na rynku mleka, minister Krzysztof Jurgiel podkreślił, że sytuacja na rynku mleka poprawiła się, ale nadal wymaga monitorowania oraz ostrożnych działań, by nie zakłócić obecnej równowagi na tym rynku. Minister Jurgiel poparł propozycję KE dotyczącą przedłużenia funkcjonowania Pakietu Mlecznego po 2020 r.

Na marginesie Rady Ministrów minister Krzysztof Jurgiel spotkał się z komisarzem ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Andriukaitisem, w trakcie, którego omówiono kwestie afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz stanu zaawansowania prac nad wnioskami w sprawie substancji zaburzających funkcjonowanie układu endokrynnego.

Ponadto minister Krzysztof Jurgiel wziął udział w roboczym spotkaniu 17 ministrów rolnictwa, na którym omawiano możliwe rozwiązania prawne służące wzmocnieniu pozycji rolnika w łańcuchu dostaw żywności i przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom handlowym na poziomie UE.ASF

Podobał się artykuł? Podziel się!