Cogeca rozpoczęła wspólnie z Cooperatives Europe, debatę w Parlamencie Europejskim w sprawie korzyści wynikających z planu inwestycyjnego Junckera o wartości 315 mld euro, podkreślając, że spółdzielnie UE, a w szczególności sektory rolno-spożywczy, odnawialnych źródeł energii i biogospodarki, powinny w nim odgrywać kluczową rolę.

Podczas debaty przewodniczący Cogeca podkreślił, że spółdzielcy są zadowoleni z uruchomienia tego planu, który będzie sprzyjał wzrostowi i tworzeniu miejsc pracy w Europie. Wierzą, że działania spółdzielni UE, podobnie jak innych podmiotów, powinny znaleźć się na liście projektów wspieranych przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI).

W szczególności sektory rolno-spożywczy, odnawialnych źródeł energii i biogospodarki powinny należeć do obszarów priorytetowych kwalifikujących się do inwestycji w ramach tego planu. Jest to spowodowane tym, że sektor rolno-spożywczy jest jednym z największych w UE i towarzyszący mu efekt mnożnikowy może przynieść znaczące korzyści dla całej UE i dla całego łańcucha żywnościowego. Niemniej jednak, z ponad 2000 oczekujących już wniosków tylko nieliczne odnoszą się do rolnictwa. Należy to zmienić.

Spółdzielnie są przedsiębiorstwami zarządzanymi przez swoich członków. Niezależnie od tego, czy członkowie są pracownikami, klientami czy społecznościami lokalnymi, są oni zwykłymi ludźmi, którzy mają równe prawa wpływu na podejmowane przez ich firmę decyzje firmę decyzje oraz mają udział w zyskach stanowiący 2-10 proc. PKB w większości krajów UE.

 

.

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!