Dotacje obejmą ponad 3 tysiące gospodarstw chłopskich.

Maksymalna do dotacja dla początkującego rolnika wyniesie 1,5 mln rubli. W 2017 r. wysokość dotacji dla rolników rozwijających hodowlę bydła mlecznego i mięsnego zwiększona została do 3 mln rubli.

Maksymalna dotacja dla gospodarstwa rodzinnego wynosi 21,6 mln rubli, a dla rodzinnego gospodarstwa rozwijającego hodowlę bydła mlecznego lub mięsnego – 30 mln rubli.

W 2017 r. 3,8 mld rubli zostało przydzielonych 2 527 rolnikom rozpoczynającym działalność, a 3,7 mld rubli na rozwój rodzinnych gospodarstw rolnych. 727 rolników prowadzących gospodarstwa rodzinne otrzymało dotacje w wysokości średnio 6 mln rubli na gospodarstwo.

W 2018 r. wstępnie zaplanowano 3,5 mld rubli na wsparcie dla początkujących rolników i 3,7 mld rubli na rozwój  gospodarstw rodzinnych.

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!