Zmiany polegają przede wszystkim na zmniejszeniu wsparcia z 215 mld rubli (1 rubel = 0,0698, NBP 7-04-2017 r.) do 194 mld rubli do 2020 r.

Program rozwoju zakłada zwiększenie produkcji zbóż ze 104 mln ton rocznie do 110 mln ton i mleka z 31,1 mln ton do 31,9 mln ton.

Wzrost produkcji w przypadku mleka ma wynieść 6 proc., a zbóż 3 proc.

Rosyjski program rozwoju rolnictwa zawiera także zasady przyznawania wsparcia państwowego innego finansowania dla poszczególnych regionów i obszarów:

● Zapewnienie oddzielnego wsparcia dla produkcji roślinnej;

● Zwiększenie wydajności bydła mlecznego;

● Przyczynienie się do osiągnięcia celów programów regionalnych na rzecz rozwoju kompleksu agro-przemysłowego;

● Zwrot odsetek od pożyczek inwestycyjnych w sektorze rolnym;

● Zwrot kosztów bezpośrednich poniesionych na utworzenie i modernizację kompleksu rolno-przemysłowego, a także zakup maszyn i urządzeń;

● Zwrotu kosztów odsetek od pożyczek otrzymanych od rosyjskich instytucji kredytowych i pożyczek otrzymanych w spółdzielniach konsumenckich rolnych.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!