W analogicznym okresie w ostatnich pięciu latach, ceny żywca wzrastały przeciętnie o 0,11 zł. Zatem obserwowane obecnie wzrosty są silniejsze. Są one również bardziej wyraźne niż podwyżki cen obserwowane na rynku UE, gdzie w omawianym okresie odnotowano jedno-procentowy wzrost. Jednak obecne poziom cen na rynku krajowym jest nadal o 4 proc. niższy niż w tym samym okresie przed rokiem.

Niemniej, obserwując kształtowanie się cen żywca od początku roku, obecna cena jest najwyższa, jaką do tej pory płacono. Jest ona również o ponad 7 proc. (0,26 zł) wyższa od przeciętnej ceny odnotowanej w I połowie br. Ostatnio taki poziom cen obserwowano na początku września 2014 r.

Czynnikiem, który wspiera wzrost cen jest stosunkowo korzystna sytuacja w eksporcie mięsa drobiowego. Jak wskazują dane ministerstwa finansów w okresie pierwszych pięciu miesięcy br. sprzedaż nieprzetworzonego mięsa drobiowego zwiększyła się o 14 proc. (40,4 tys. t) w skali roku do poziomu 323 tys. t., Co ciekawe, wywóz surowca na rynek wspólnotowy zwiększył się w skali roku o 9 proc. Natomiast znaczny, 41-procentowy, wzrost odnotowano na rynki poza unijne.

Cały czas głównym odbiorcą polskiego drobiu są Niemcy z 16-procentowym udziałem w łącznym eksporcie. Niemniej dynamika sprzedaży na ten rynek jest niższa od średniej na rynek UE i wynosi 5 proc. Z kolei pozostałe Francja oraz Wielka Brytania odnotowały wyższe tempo wzrostu, odpowiednio 20 i 17-procentowe. Łącznie do tych trzech krajów kierowane jest obecnie ponad 30 proc. polskiego eksportu nieprzetworzonego mięsa drobiowego. 

Jeśli stosunkowo wysoka dynamika sprzedaży drobiu na rynkach zagranicznych utrzyma się w kolejnych miesiącach, powinno to wspierać niewielkie wzrosty cen żywca w Polsce.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!